Zoznam rozhodcov. | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Zoznam rozhodcov.

📁 Aktuality, Komisia rozhodcovská 🕔16.marec 2014

Vážení rozhodcovia

Vzhľadom na to, že nemáme dostupnú celoslovenskú databázu rozhodcov stolného tenisu,
komisia rozhodcov VsSTZ spracovala z dostupných materiálov zoznam uvedený v prílohe.
Zároveň žiadam tých rozhodcov,  ktorí zistia rozdiely medzi skutočnosťou a údajmi uvedenými
v prílohe, aby to oznámili na emailovej adrese dubecstanislav@stonline.sk

Zoznam rozhodcov