Rebríčky mládeže 2023/2024

Hráčke Liliana Alicja Guassardo bola započítaná kompenzácia od SSTZ za nemožnosť účasti na SPM. Hráčka reprezentovala Slovensko na medzinárodnom turnaji v Belehrade. Krajský rebríček je týmto započítaním bodov, upravený.

Hráčkam Nina Némethová, Liliana Alicja Guassardo a Barbora Melisa Guassardo bola započítaná kompenzácia za nemožnosť účasti na VSPM. Hráčky reprezentovali Slovensko na medzinárodnom turnaji v talianskom Lignane. Krajský rebríček je týmto započítaním bodov, upravený.

Hráčke Barbora Melisa Guassardo bude započítaná kompenzácia za nemožnosť účasti na VSPM mladšieho žiactva. Hráčka reprezentovala Slovensko na medzinárodnom turnaji v Linzi. Krajský rebríček bude týmto započítaním bodov, upravený.

Hráčkam Liliana Alicja Guassardo a Barbora Melisa Guassardo bola započítaná kompenzácia od SSTZ za nemožnosť účasti na SPM dorasteniek. Hráčky reprezentovali Slovensko na medzinárodnom turnaji v Chorvátsku. Krajský rebríček je týmto započítaním bodov, upravený.

Erik Hajduk, predseda KM VsSTZ, ŠTK mládeže VsSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti