Ekonomická komisia

MenoFunkciaMestoMobilE-mail
Martin Gumáň predseda Poproč 0903/546230martinguman@centrum.sk
Mgr. Rastislav Kotulič člen Sedlice0905/788554kotulic.rasto@gmail.com
Ing.Daniel Martinko člen Spišský Štiavnik0903/610232martinko@alya.xk
Náplň činnosti komisie​

Evidencia a starostlivosť o zverený majetok.
Dodržiavanie zásad hospodárenia.
Spracovávanie návrhu rozpočtu.
Priebežná kontrola plnenia rozpočtu.
Podávanie návrhov na zmenu rozpočtu.
Zabezpečenie sponzorov.

Predkladanie ročnej účtovnej závierky.
Prideľovanie klasifikačného poradia.
Vedenie účtovníctva zväzu.
Vedenie pokladne.
Predkladanie návrhov na zmeny vo VHS.

Dokumenty EK VSSTZ
Príspevky EK VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

ZRUŠENÉ – Mladšie žiačky, ŠKST Ružomberok

27. mája 2020

- 29. mája 2020

o 10:00

- Košice

Držiteľ funkcionárskeho svetového rekordu v stolnotenisovom hnutí je zo Slovenska

NAJČÍTANEJŠIE