Ekonomická komisia

Ekonomická komisia

Martin Gumáň

Martin GUMÁŇ

Predseda komisie
Poproč
+421 903 546 230
martinguman@centrum.sk

Mgr. Rastislav KOTULIČ

člen komisie
Sedlice
+ 421 905 788 554
kotulic.rasto@gmail.com

Peter PETRÁŠ

člen komisie

Poproč
+ 421 903 307 147
peter.petras26@gmail.com

Náplň činnosti komisie​

Evidencia a starostlivosť o zverený majetok.
Dodržiavanie zásad hospodárenia.
Spracovávanie návrhu rozpočtu.
Priebežná kontrola plnenia rozpočtu.
Podávanie návrhov na zmenu rozpočtu.
Zabezpečenie sponzorov.

Predkladanie ročnej účtovnej závierky.
Prideľovanie klasifikačného poradia.
Vedenie účtovníctva zväzu.
Vedenie pokladne.
Predkladanie návrhov na zmeny vo VHS.

Dokumenty EK VSSTZ

ROZPOČET VsSTZ NA SEZÓNU 2017 2018
EKONOMICKÁ SMERNICA VsSTZ – 5/2017
Sadzobník č.2 – 2017/2018
Rozpočet na ročník 2016 2017
Ekonomická smernica – platná od 24.08.2015 VsSTZ
Sazobník VsSTZ – doplnený od 24.08.2015
Upravený rozpočet VsSTZ na sezónu 2015 2016

Rozpočet 2015 2016
Účtovná uzávierka VsSTZ 2015
Rozpočet 2014-2015 
Rozpočet 2013-2014
Sazobník VsSTZ- zrušený
Ekonomická smernica  VsSTZ – zrušená
Ekonomická smernica – zrušená
Smernica financovania mládeže VsSTZ – zrušená

Príspevky EK VSSTZ

Zobraziť viac

Plán a plnenie rozpočtu VsSTZ 2021

Plán rozpočtu VsSTZ 2022

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti