Ekonomická komisia | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Ekonomická komisia

 

Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
 Martin Gumáň  predseda  Poproč  0903/546230 martinguman@centrum.sk
Mgr. Rastislav Kotulič  člen  Sedlice 0905/788554 kotulic.rasto@gmail.com
Ing.Daniel Martinko  člen  Spišský Štiavnik 0903/610232 martinko@alya.xk

Náplň činnosti komisie:

 • Evidencia a starostlivosť o zverený majetok.
 • Dodržiavanie zásad hospodárenia.
 • Spracovávanie návrhu rozpočtu.
 • Priebežná kontrola plnenia rozpočtu.
 • Podávanie návrhov na zmenu rozpočtu.
 • Zabezpečenie sponzorov.
 • Predkladanie ročnej účtovnej závierky.
 • Prideľovanie klasifikačného poradia.
 • Vedenie účtovníctva zväzu.
 • Vedenie pokladne.
 • Predkladanie návrhov na zmeny vo VHS

 

DOKUMENTY

ROZPOČET VsSTZ NA SEZÓNU 2017 2018

EKONOMICKÁ SMERNICA VsSTZ – 5/2017

Sadzobník č.2 – 2017/2018

Rozpočet na ročník 2016 2017

Ekonomická smernica – platná od 24.08.2015 VsSTZ

Sazobník VsSTZ – doplnený od 24.08.2015

Upravený rozpočet VsSTZ na sezónu 2015 2016

Rozpočet 2015 2016

Účtovná uzávierka VsSTZ 2015

Rozpočet 2014-2015

Rozpočet 2013-2014

Sazobník VsSTZ- zrušený

Ekonomická smernica  VsSTZ  platná od 17.12.2014 –  zrušená

Ekonomická smernica– zrušená

Smernica financovania mládeže VsSTZ Košice -smernica zrušená