Ekonomická komisia

Ekonomická komisia
Martin Gumáň

Martin GUMÁŇ

Predseda komisie
Poproč
+421 903 546 230
martinguman@centrum.sk

Mgr. Rastislav KOTULIČ

člen komisie
Sedlice
+ 421 905 788 554
kotulic.rasto@gmail.com

Ing. Daniel MARTINKO

člen komisie
Spišský Štiavnik
+ 421 903 610 232
martinko@alya.xk

Náplň činnosti komisie​

Evidencia a starostlivosť o zverený majetok.
Dodržiavanie zásad hospodárenia.
Spracovávanie návrhu rozpočtu.
Priebežná kontrola plnenia rozpočtu.
Podávanie návrhov na zmenu rozpočtu.
Zabezpečenie sponzorov.

Predkladanie ročnej účtovnej závierky.
Prideľovanie klasifikačného poradia.
Vedenie účtovníctva zväzu.
Vedenie pokladne.
Predkladanie návrhov na zmeny vo VHS.

Dokumenty EK VSSTZ
Príspevky EK VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

1.liga mužov Východ 1.kolo

3. októbra 2020

o 10:00

1.VSPM najmladšie žiactvo

3. októbra 2020

o 9:00

- SŠK Poproč

Krajské súťaže dospelých 1.kolo

3. októbra 2020

- 4. októbra 2020

o 17:00-10:00-14:00

Extraliga dorast 1.kolo

4. októbra 2020

o 10:00

Extraliga mužov 2.kolo

9. októbra 2020

- 10. októbra 2020

Extraliga žien 1.kolo

10. októbra 2020

o 10:00

1.liga mužov Východ 2.kolo

10. októbra 2020

o 10:00 - 16:00

NAJČÍTANEJŠIE