História predsedov

2017 -

Vincent PAVÚK

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice - Prešov
predseda

2014 - 2017

JUDr. Anton HAJDUK

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice - Prešov
predseda

2007 - 2014

RNDr. Marta BRÚDEROVÁ

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice - Prešov
predseda

2005 - 2007

JUDr. Anton HAJDUK

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice - Prešov
predseda

2003 - 2005

RNDr. Marta BRÚDEROVÁ

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice - Prešov
predseda

2001 - 2003

MUDr. Jaroslav NOVOTNÝ

Krajský stolnotenisový zväz Prešov
predseda

1999 - 2003

RNDr. Marta BRÚDEROVÁ

Krajský stolnotenisový zväz Košice
predseda

1997 - 2001

Miroslav GÁBOR

Krajský stolnotenisový zväz Prešov
predseda

1990 - 1999

RNDr. Marta BRÚDEROVÁ

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice
predseda

1969 - 1989

Štefan STROPKAY

Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice
predseda

1982

PhDr. Ján KOVÁČ

Krajský stolnotenisový zväz Košice
predseda výboru

1968

Štefan PECHA

Krajský stolnotenisový zväz Košice
predseda

1960 - 1967

Ing. Viktória RAKOVSKÁ

Krajská sekcia stolného tenisu Prešov
predseda

1960 - 1966

Ján JUSKO

Krajská sekcia stolného tenisu Košice
predseda

1952 - 1956

Štefan KÓCZI

Sekcia stolného tenisu KVŠT Prešovského kraja
predseda

1952 - 1958

Ing. Valentín KIJAŠEV

Sekcia stolného tenisu KVŠT Košického kraja
predseda

1949 - 1951

A. PETRVALSKÝ

Odbor stolného tenisu JTO Sokol
predseda

1946

MOLNÁR

Východoslovenská župa stolného tenisu
predseda

1925 – 1938

NUSSENZWEIG

Východoslovenská župa stolného tenisu
splnomocnenec za župu v ČSAST

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti