Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

JUDr. Zoltán GALLO

Predseda komisie
Rožňava
+421 0907 911 882
zoltan.gallo@genpro.gov.sk

Ing. Andrej RUŽIK

člen komisie
Rožňava
+421 908 860 437
ruzik@it-reality.sk

Náplň činnosti komisie

 Prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov.
Ukladanie trestov v disciplinárnom konaní podľa disciplinárneho poriadku SSTZ.

Príspevky DK VSSTZ
Nie je k dispozícii žiadny obsah

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

NAJČÍTANEJŠIE