Disciplinárna komisia | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Disciplinárna komisia

Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
JUDr.Zoltán Gallo predseda Rožňava 0907911882 zoltan.gallo@genpro.gov.sk
Ing.Andrej Ružik člen Rožňava 0908860437 ruzik@it-reality.sk

Náplň činnosti komisie:

  • Prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov.
  • Ukladanie trestov v disciplinárnom konaní podľa disciplinárneho poriadku SSTZ.