Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

JUDr. Zoltán GALLO

Predseda komisie
Rožňava
+421 0907 911 882
zoltan.gallo@genpro.gov.sk

Juraj GALAJDA

člen komisie
Rožňava

František NEMČOK

člen komisie
Plešivec

RNDr. Marta BRÚDEROVÁ

člen komisie
Košice

Náplň činnosti komisie

Prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov.
Ukladanie trestov v disciplinárnom konaní podľa disciplinárneho poriadku SSTZ.

Príspevky DK VSSTZ
Nie je k dispozícii žiadny obsah
Zobraziť viac

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti