Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

JUDr. Zoltán GALLO

Predseda komisie
Rožňava
+421 0907 911 882
zoltan.gallo@genpro.gov.sk

Ing. Andrej RUŽIK

člen komisie
Rožňava
+421 908 860 437
ruzik@it-reality.sk

Náplň činnosti komisie

 Prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov.
Ukladanie trestov v disciplinárnom konaní podľa disciplinárneho poriadku SSTZ.

Príspevky DK VSSTZ
Nie je k dispozícii žiadny obsah

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

1.liga mužov Východ 1.kolo

3. októbra 2020

o 10:00

1.VSPM najmladšie žiactvo

3. októbra 2020

o 9:00

- SŠK Poproč

Krajské súťaže dospelých 1.kolo

3. októbra 2020

- 4. októbra 2020

o 17:00-10:00-14:00

Extraliga dorast 1.kolo

4. októbra 2020

o 10:00

Extraliga mužov 2.kolo

9. októbra 2020

- 10. októbra 2020

Extraliga žien 1.kolo

10. októbra 2020

o 10:00

1.liga mužov Východ 2.kolo

10. októbra 2020

o 10:00 - 16:00

NAJČÍTANEJŠIE