Disciplinárna komisia

Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
JUDr.Zoltán Gallo predseda Rožňava 0907911882 zoltan.gallo@genpro.gov.sk
Ing.Andrej Ružik člen Rožňava 0908860437 ruzik@it-reality.sk
Náplň činnosti komisie

 Prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení jednotlivcov a kolektívov.
Ukladanie trestov v disciplinárnom konaní podľa disciplinárneho poriadku SSTZ.

Príspevky DK VSSTZ
Nie je k dispozícii žiadny obsah

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

ZRUŠENÉ – Mladšie žiačky, ŠKST Ružomberok

27. mája 2020

- 29. mája 2020

o 10:00

- Košice

Držiteľ funkcionárskeho svetového rekordu v stolnotenisovom hnutí je zo Slovenska

NAJČÍTANEJŠIE