Metodicko-vzdelávacia komisia

Metodicko-vzdelávacia komisia
Ondrej Haky

Ondrej HAKY

Predseda komisie
Stará Ľubovňa
+421 903 627 718
hakyo@centrum.sk

RNDr. Marta BRÚDEROVÁ

Člen komisie
Košice
+421 918 181 477
marta.bruderova17@gmail.com

Marián SOKOLSKÝ

Člen komisie
Spišské Vlachy
+421 948 484 154
marian.sokolsky@gmail.com

Náplň činnosti komisie

Zabezpečuje vzdelávanie trénerov z poverenia SSTZ – školenie 1.kvalifikačného stupňa
Zabezpečuje vzdelávanie trénerov z poverenia SSTZ – semináre pre licencie C (stará),lic.D

Vedie evidenciu trénerov podľa  klubov
Vedie evidenciu  trénerov podľa získanej kvalifikácie

Príspevky MVK VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti