Metodicko-vzdelávacia komisia

AKTUALITY
Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
Ondrej Haky  predseda  Stará Ľubovňa 0903627718 hakyo@centrum.sk
RNDr.Marta Brúderová  člen Košice 0918181477   marta.bruderova17@gmail.com
Marián Sokolský  člen Spišské Vlachy 0948484154 marian.sokolsky@gmail.com

Náplň činnosti komisie:

  • Zabezpečuje vzdelávanie trénerov z poverenia SSTZ – školenie 1.kvalifikačného stupňa
  • Zabezpečuje vzdelávanie trénerov z poverenia SSTZ – semináre pre licencie C (stará),lic.D
  • Vedie evidenciu trénerov podľa  klubov
  • Vedie evidenciu  trénerov podľa získanej kvalifikácie