Konferencia VSSTZ 2021

Informácia o zvolaní a programe Konferencie

Zvolanie Konferencie VsSTZ 2021, program

Návrh rokovacieho a volebného poriadku Konferencie

Návrh rokovacieho a volebného poriadku

Návrhy ďalších materiálov /správa predsedu, správy predsedov komisií a iné/

Správa predsedu VsSTZ o činnosti

Zoznam delegátov

Delegati konferencie vsstz 2021

Zápisnica z konferencie

Zápisnica-2021