Prihláška na usporiadanie VSPM 2021/2022

Prihláška na usporiadanie VSPM 2021/2022

Kluby pracujúce s mládežou V prílohe Vám predkladáme Tlačivo Prihláška na usporiadanie VSPM 2021/2022 Kluby, ktoré majú záujem v sezóne 2021/2022 o usporiadanie turnajov Východoslovenského pohára mládeže vyplnia toto tlačivo so všetkými údajmi, ktoré od vás požadujeme, riadne opečiatkované a...

Usmernenie pre kluby – príspevok U23

Výkonný výbor SSTZ na svojom rokovaní dňa 13.07.2021 rozhodol následovne: Obdobie na uznanie 3 štartov je od 01.10.2019 do 30.08.2021.V prípade anulovaných a nedohraných súťaží VV rozhodol tieto štarty akceptovať.Uznaní budú len tí športovci ktorí sú narodení dňa 1.10.1997 a...

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

Najčítanejšie