Pomoc pre Líviu

Pomoc pre Líviu

Rozhodli sme sa podať pomocnú ruku a pomôcť Lívii, dcérke športovca - stolného tenistu Dominika Roškanina, aby mohla absolvovať náročnú a veľmi nákladnú liečbu. Aj vy sa môžete zapojiť a svojím finančným príspevkom alebo vydražením pekných vecí umožniť Lívii podstúpiť...

Dôležitý oznam

Poprosím organizačných vedúcich jednotlivých oddielov, ktorí majú problém so zabezpečením hracích miestností na predohrávané 12. kolo v dňoch 26. a 27.9.2020, aby kontaktovali predsedu ŠTK najneskôr do 25.9.2020 do 11:00 hod. Oznam o odložení stretnutí bude vyvesený na stránke zväzu...

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

Najčítanejšie