Komisia rozhodcov a matričná

Komisia rozhodcov a matričná

Stanislav Dubec

Stanislav DUBEC

predseda komisie
Svidník
+421 905 347 381
dubec.firma@gmail.co

Peter DUCHNICKÝ

člen komisie
Stará Ľubovňa
+421 904 124 252
duchnickypeter@gmail.com

Martin MOČILENKO

člen komisie
Svidník
+421 911 448 775

Náplň činnosti komisie

Delegovanie rozhodcov na akcie vyhlásené výkonným výborom.
Zabezpečovanie vzdelávania rozhodcov.
Evidencia všetkých rozhodcov v kraji.
Propagácia a popularizácia stolného tenisu.

Spracovanie zastúpenia rozhodcov v kluboch.
Vybavovanie a evidencia prestupov hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.
Vybavenie a evidencia hosťovania hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.

Príspevky KRaM VSSTZ

Zobraziť viac

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti