Komisia rozhodcov a matričná

Komisia rozhodcov a matričná
Stanislav Dubec

Stanislav DUBEC

predseda komisie
Svidník
+421 905 347 381
dubec.firma@gmail.co

Peter DUCHNICKÝ

člen komisie
Stará Ľubovňa
+421 904 124 252
duchnickypeter@gmail.com

Martin MOČILENKO

člen komisie
Svidník
+421 911 448 775

Náplň činnosti komisie

Delegovanie rozhodcov na akcie vyhlásené výkonným výborom.
Zabezpečovanie vzdelávania rozhodcov.
Evidencia všetkých rozhodcov v kraji.
Propagácia a popularizácia stolného tenisu.

Spracovanie zastúpenia rozhodcov v kluboch.
Vybavovanie a evidencia prestupov hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.
Vybavenie a evidencia hosťovania hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.

Príspevky KRaM VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

1.liga mužov Východ 1.kolo

3. októbra 2020

o 10:00

1.VSPM najmladšie žiactvo

3. októbra 2020

o 9:00

- SŠK Poproč

Krajské súťaže dospelých 1.kolo

3. októbra 2020

- 4. októbra 2020

o 17:00-10:00-14:00

Extraliga dorast 1.kolo

4. októbra 2020

o 10:00

Extraliga mužov 2.kolo

9. októbra 2020

- 10. októbra 2020

Extraliga žien 1.kolo

10. októbra 2020

o 10:00

1.liga mužov Východ 2.kolo

10. októbra 2020

o 10:00 - 16:00

NAJČÍTANEJŠIE