Komisia rozhodcov a matričná

AKTUALITY
Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
Stanislav Dubec predseda Svidník 0905347381 dubec.firma@gmail.com
Peter Duchnický člen Stará Ľubovňa 0904124252 duchnickypeter@gmail.com
Martin Močilenko člen Svidník 0911448775

Náplň činnosti komisie:

  • Delegovanie rozhodcov na akcie vyhlásené výkonným výborom.
  • Zabezpečovanie vzdelávania rozhodcov.
  • Evidencia všetkých rozhodcov v kraji.
  • Propagácia a popularizácia stolného tenisu.
  • Spracovanie zastúpenia rozhodcov v kluboch.
  • Vybavovanie a evidencia prestupov hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.
  • Vybavenie a evidencia hosťovania hráčov v zmysle Prestupového poriadku SSTZ.