Homepage

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ od 1.4.2019 do 15.9.2019

📁 Komisia rozhodcovská 🕔07.október 2019

V prílohe Zoznam schválených prestupov a hosťovaní

Stanislav Dubec, predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie VsSTZ