VsSTZ – Komisia rozhodcovská

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Sekcia "Komisia rozhodcovská"

Seminár a školenie rozhodcov, 22.-23.11.2019 Stará Ľubovňa

Stanislav Dubec, predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ od 1.4.2019 do 15.9.2019

V prílohe Zoznam schválených prestupov a hosťovaní Stanislav Dubec, predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

Školenie a seminár rozhodcov

V priestoroch Lokomotívy v Košiciach sa v dňoch 20-21.11.2015 uskutoční školenie a seminár rozhodcov. Propozície.

Čítaj ďalej

Prestupy a hosťovania k 30.9.2015

Prestupy 2015-2016

Čítaj ďalej

Prestupy a hosťovania

Schválené prestupy a hosťovania matričnou komisiou k 13.9.2015 Prestupy 2015-2016

Čítaj ďalej

ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV

Školenie Košice 2014

Čítaj ďalej

Zoznam rozhodcov.

Vážení rozhodcovia Vzhľadom na to, že nemáme dostupnú celoslovenskú databázu rozhodcov stolného tenisu, komisia rozhodcov VsSTZ spracovala z dostupných materiálov zoznam uvedený v prílohe. Zároveň žiadam tých rozhodcov,  ktorí zistia rozdiely medzi skutočnosťou a údajmi uvedenými v prílohe, aby

Čítaj ďalej

Schválené prestupy

Prestupy a hosť. k 15.1.2014 Prestupy k 30.09.2013 SSTZ Matrika

Čítaj ďalej

Medzinárodná licencia rozhodcu – informácie

Komisia rozhodcov SSTZ informuje o možnosti získať medzinárodnú licenciu rozhodcu. Úplné informácie v prílohe. medzinR info

Čítaj ďalej