Komisia rozhodcovská

Semináre rozhodcov na predĺženie licencií

seminare-rozhodcov-1 Pripomíname záujemcom, že na všetkých miestach sa jedna iba o seminár na predĺženie licencie A B C D - čiže žiadne nové licencie vzhľadom na pretrvávajúce epidemické opatrenia. Stanislav Dubec predseda komisie rozhodcov VsSTZ Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Zoznam rozhodcov.

Vážení rozhodcovia Vzhľadom na to, že nemáme dostupnú celoslovenskú databázu rozhodcov stolného tenisu, komisia rozhodcov VsSTZ spracovala z dostupných materiálov zoznam uvedený v prílohe. Zároveň žiadam tých rozhodcov,  ktorí zistia rozdiely medzi skutočnosťou a údajmi uvedenými v prílohe, aby to...

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

NAJČÍTANEJŠIE