Vedenie VSSTZ Košice

VÝKONNÝ VÝBOR VSSTZ

Vincent PAVÚK

Predseda VSSTZ
Vranov nad Topľou
+421 0908 145 858
,pavuk.vinco@gmail.com

JUDr. Daniel FINK

Predseda komisie mládeže
Humenné
+421 0907 945 370
daniel.fink@pobox.sk

Stanislav DUBEC

Predseda rozhodcovskej a matričnej komisie
Svidník
+421 0905 347 381
dubec.firma@gmail.com

Ján PITOŇÁK

Predseda športovo-technickej komisie
Slovenská Ves
+421 0908 314 208
janpitonak208@gmail.com

Ondrej HAKY

Predseda metodicko-vzdelávacej komisie
Stará Ľubovňa
+421 0903 627 718
hakyo@centrum.sk

Martin GUMÁŇ

Predseda ekonomickej komisie
Poproč
+421 0903 546 230
martinguman@centrum.sk

JUDr. Zoltán GALLO

Predseda disciplinárnej komisie
Rožňava
+421 0907 911 882
zoltan.gallo@genpro.gov.sk

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

1.liga mužov Východ 1.kolo

3. októbra 2020

o 10:00

1.VSPM najmladšie žiactvo

3. októbra 2020

o 9:00

- SŠK Poproč

Krajské súťaže dospelých 1.kolo

3. októbra 2020

- 4. októbra 2020

o 17:00-10:00-14:00

Extraliga dorast 1.kolo

4. októbra 2020

o 10:00

Extraliga mužov 2.kolo

9. októbra 2020

- 10. októbra 2020

Extraliga žien 1.kolo

10. októbra 2020

o 10:00

1.liga mužov Východ 2.kolo

10. októbra 2020

o 10:00 - 16:00

NAJČÍTANEJŠIE