Vedenie VSSTZ Košice

VÝKONNÝ VÝBOR VSSTZ

Vincent PAVÚK

Predseda VSSTZ
Vranov nad Topľou
+421 0908 145 858
,pavuk.vinco@gmail.com

Stanislav DUBEC

Predseda rozhodcovskej a matričnej komisie
Svidník
+421 0905 347 381
dubec.firma@gmail.com

Ján PITOŇÁK

Predseda športovo-technickej komisie
Slovenská Ves
+421 0908 314 208
janpitonak208@gmail.com

Ondrej HAKY

Predseda metodicko-vzdelávacej komisie
Stará Ľubovňa
+421 0903 627 718
hakyo@centrum.sk

Martin GUMÁŇ

Predseda ekonomickej komisie
Poproč
+421 0903 546 230
martinguman@centrum.sk

JUDr. Zoltán GALLO

Predseda disciplinárnej komisie
Rožňava
+421 0907 911 882
zoltan.gallo@genpro.gov.sk

 

Erik HAJDUK

Predseda Komisie mládeže
Vranov nad Topľou
+421 0915 383 325
erikhajduk@gmail.com

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti