Komisia mládeže

Daniel Fink

JUDr. Daniel FINK

Predseda komisie
Humenné
+421 907 945 370
daniel.fink@pobox.sk

Erik HAJDUK

Člen komisie
Vranov nad Topľou
+421 915 383 325
erikhajduk@gamial.com

Ing. Jozef KACVINSKÝ

Člen komisie
Valaliky
+421 903 961 411
kacvinsky.j@gmail.com

jana-mihauovova

Mgr. Janka MIHAĽOVOVÁ

Člen komisie
Humenné
+421 907 232 147
jankamihal@gmail.com

Náplň činnosti komisie

Bodovacie turnaje mládeže.
Športovo-technická komisia mládeže.
Nominácie na majstrovstvá Slovenska.
Návrhy na usporadúvanie mladežníckych turnajov.

Organizovanie kontrolných turnajov mládeže.
Tvorba rebríčkov mládeže.
Návrhy na zmenu štruktúry súťaží mládeže.
Organizovanie tréningových táborov mládeže.

Príspevky KM VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

NAJČÍTANEJŠIE