Komisia mládeže

Komisia mládeže

Snapshot_20200408

Erik HAJDUK

Predseda komisie
Vranov nad Topľou
+421 915 383 325
erikhajduk@gmail.com

jana-mihauovova

Mgr. Janka MIHAĽOVOVÁ

Člen komisie
Humenné
+421 907 232 147
jankamihal@gmail.com

Oľga BARBUŠOVÁ

Člen komisie
Krompachy
+421 905 567 307
olga.barbusova@centrum.sk

Náplň činnosti komisie

Východoslovenské poháre mládeže

Športovo-technická komisia mládeže – spracovanie výsledkov a ich uverejnenie
Nominačné rebríčky pre majstrovstvá východného Slovenska
Návrhy na usporadúvanie mládežníckych turnajov

Organizovanie kontrolných turnajov mládeže
Tvorba rebríčkov mládeže počas celej sezóny priebežne
Návrhy na zmenu štruktúry súťaží mládeže
Organizovanie tréningových táborov mládeže

Príspevky KM VSSTZ

Zobraziť viac

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti