Komisia mládeže | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Komisia mládeže

AKTUALITY
Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
JUDr. Daniel Fink predseda Humenné 0907945370 daniel.fink@pobox.sk
Erik Hajduk člen Vranov n/Topľou 0915383325 erikhajduk@gmail.com
Mgr. Janka Mihaľovová člen Humenné 0907232147 jankamihal@gmail.com
Ing. Jozef Kacvinský člen Valaliky 0903961411 valalikysto@gmail.com

Náplň činnosti komisie:

  • Bodovacie turnaje mládeže.
  • Športovo-technická komisia mládeže.
  • Nominácie na majstrovstvá Slovenska.
  • Návrhy na usporadúvanie mladežníckych turnajov.
  • Organizovanie kontrolných turnajov mládeže.
  • Tvorba rebríčkov mládeže.
  • Návrhy na zmenu štruktúry súťaží mládeže.
  • Organizovanie tréningových táborov mládeže.