Komisia mládeže

Meno Funkcia Mesto Mobil E-mail
JUDr. Daniel Fink predseda Humenné 0907945370 daniel.fink@pobox.sk
Erik Hajduk člen Vranov n/Topľou 0915383325 erikhajduk@gmail.com
Mgr. Janka Mihaľovová člen Humenné 0907232147 jankamihal@gmail.com
Ing. Jozef Kacvinský člen Valaliky 0903961411 valalikysto@gmail.com
Náplň činnosti komisie

Bodovacie turnaje mládeže.
Športovo-technická komisia mládeže.
Nominácie na majstrovstvá Slovenska.
Návrhy na usporadúvanie mladežníckych turnajov.

Organizovanie kontrolných turnajov mládeže.
Tvorba rebríčkov mládeže.
Návrhy na zmenu štruktúry súťaží mládeže.
Organizovanie tréningových táborov mládeže.

Príspevky KM VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

ZRUŠENÉ – Mladšie žiačky, ŠKST Ružomberok

27. mája 2020

- 29. mája 2020

o 10:00

- Košice

Držiteľ funkcionárskeho svetového rekordu v stolnotenisovom hnutí je zo Slovenska

NAJČÍTANEJŠIE