Komisia mládeže

Východoslovenský stolnotenisový zväz s historickým prvenstvom

Východoslovenský stolnotenisový zväz s historickým prvenstvom

Spomedzi krajských stolnotenisových zväzov ako jediný na Slovensku Dňa 29. mája 2020 sa uskutočnila konferencia Východoslovenského stolnotenisového zväzu. Tá sa po prvýkrát v histórii VsSTZ uskutočnila elektronicky s hlasovaním per rollam. A keďže v prostredí slovenského stolnotenisového hnutia ešte žiadny krajský zväz konferenciu týmto...

Z májového zasadnutia výkonného výboru VsSTZ

Z májového zasadnutia výkonného výboru VsSTZ

Druhé tohtoročné zasadnutie V pondelok 11. mája sa v sídle Východoslovenského stolnotenisového zväzu uskutočnilo tohtoročné druhé zasadnutie výkonného výboru. Zúčastnili sa na ňom päť členov VV vrátane prizvaného člena ŠTK mládeže. Predmetom rokovania bolo viacerých horúcich tém najmä ohľadom aktuálnej situácie okolo...

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

NAJČÍTANEJŠIE