Východoslovenský stolnotenisový zväz

Sídlo: B. Němcovej 2575, 09301 Vranov nad Topľou
Právna forma: združenie
Webové sídlo: www.vsstz.sk
IČO: 31268340, DIČ: 2021417090
IBAN: SK43 0900 0000 0000 8213 8053

Registračné číslo: VVS/1-900/90-11449
Registrový úrad: MV SR
Štatutárny orgán: Vincent Pavuk (predseda)
Ohľadom všetkých dokumentov, ktoré chcete zverejniť sa obracajte výhradne na predsedu VsSTZ.

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

ZRUŠENÉ – Mladšie žiačky, ŠKST Ružomberok

27. mája 2020

- 29. mája 2020

o 10:00

- Košice

Držiteľ funkcionárskeho svetového rekordu v stolnotenisovom hnutí je zo Slovenska

NAJČÍTANEJŠIE