Východoslovenský stolnotenisový zväz

Sídlo: B. Němcovej 2575, 09301 Vranov nad Topľou
Právna forma: združenie
Webové sídlo: www.vsstz.sk
IČO: 31268340, DIČ: 2021417090
IBAN: SK43 0900 0000 0000 8213 8053

Registračné číslo: VVS/1-900/90-11449
Registrový úrad: MV SR
Štatutárny orgán: Vincent Pavuk (predseda)
Ohľadom všetkých dokumentov, ktoré chcete zverejniť sa obracajte výhradne na predsedu VsSTZ.

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Extraliga muži 3.kolo

23. októbra 2020

- 24. októbra 2020

Extraliga ženy 2.kolo

24. októbra 2020

o 10:00 - 16:00

Krajské súťaže dospelých 4.kolo

24. októbra 2020

- 25. októbra 2020

o 17:00 - 10:00 - 14:00

1.liga muži Východ 3.kolo

24. októbra 2020

o 10:00 - 16:00

- www.sstz.sk

1.liga ženy Východ 2.kolo

24. októbra 2020

o 10:00 - 16:00

1.SPM najmladšie žiactvo

31. októbra 2020

o 9:00

- TTC Záhorská Bystrica

1.VSPM dorast

31. októbra 2020

o 9:00

- TJ STO Slovenská Ves

Extraliga muži 4.kolo

6. novembra 2020

- 7. novembra 2020

NAJČÍTANEJŠIE