Adresár mládežníckych klubov

ŠK Orion Belá nad Cirochou Ján Dráb, Komenského 2656, 069 01 Snina
tel.:0905/626415, 057/7682816,
mail: loziskaplus@loziskaplus.sk
Hracia miestnosť: Základná škola, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

STK Lokomotíva Košice Marián Fotta, Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice
tel.:0948/614221
mail: marianfotta@gmail.com, info@stklokomotiva.sk
Hracia miestnosť: Čermeľská cesta 1, Košice

STO Valaliky Ing. Jozef Kacvinský, Horná úvrať 9, 044 13 Valaliky
tel.: 0903/961411
mail: valalikysto@gmail.com
Hracia miestnosť: Základná škola Valaliky, Hlavná 165

MŠK VSTK Vranov JUDr. Anton Hajduk Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 0918/428313
mail: hajduk.advokacia@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová hala, B. Němcovej 2575, v areáli futbalového štadióna

ŠKST Spišské Vlachy Anton Gurčík, Fabiniho 13, 053 61 Spišské Vlachy
tel.: 0904/553415, 053/4495133
mail: antongurcik@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy

OŠK Šarišské Michaľany Vendelín Balčák, Michalská 38, 082 22 Šarišské Michaľany
tel.: 0908/270888, 051/4582484
mail: balcak.vendo@gmail.com
Hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa – športový areál futbalového štadióna, Š. Michaľany

Geológ Rožňava Andrej Ružík, Útulná 9, 048 01 Rožňava
tel.: 0908/860437
mail: ruzik@it-reality.sk
Hracia miestnosť: Šafárika 120, Rožňava TJ STO Slovenská Ves

Ing. Peter Hanigovský, 059 02 Slovenská Ves 390
tel.: 0910/119586
mail: peterhanigovsky@zoznam.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ a MŠ Slovenská Ves (vchod zozadu)

Športkub MSS Prešov Miroslav Gábor, Ďumbierska 25, 080 01 Prešov
tel.: 0907/638009, 051/7702452,
mail: gaborabececko@gmail.com
Hracia miestnosť: ZŠ Sibírska Prešov, Sídlisko Sekčov, Prešov (STH nad jedálňou)

KST Plus 40 Trebišov Ing. Gabriel Wawrek, Slnečná 3202/2, 075 01 Trebišov
tel.: 0911/903473
mail: wawrek@ulbrich.sk
Hracia miestnosť: T.G.Masaryka 2229/36,Trebišov

MŠK STO Krompachy Oľga Barbušová, Kolínovce 150, 053 42 pošta Krompachy
tel.: 0905/567307
mail: olga.barbusova@centrum.sk
Hracia miestnosť: Trangusova 1, Krompachy

ŠKST Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Hlavná 371/52, 067 77 Zemplínske Hámre
tel.: 0905/234838
mail: olymp.investment@gmail.com
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ

JMC Lužany pri Topli Marián Gdovin, Lužany pri Topli 16, 087 01 Giraltovce
tel.: 0908/972679
mail: gdovin.mar@gmail.com
Hracia miestnosť: Kultúrny dom Lužany pri Topli

OKST Regmont Hraň Dušan Juroš, SNP 154, Hraň
tel.: 0915/353296
mail: jurosdusan@zoznam.sk
Hracia miestnosť: STH Hraň, pri kultúrnom dome

SŠK Poproč Martin Gumáň, Západná 69, 044 24 Poproč
tel.: 093/546230
mail: martinguman@centrum.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ, Školská 1

KAC Jednota Košice Mgr. Renáta Priščáková, Havanská 13, 040 13 Košice
tel.: 0905/745121
mail: priscakova@netkosice.sk
Hracia miestnosť: malá telocvičňa ZŠ, Bruselská 18, Košice

STO Snina Alexander Kopáč, Dobrianskeho 1503/28, 06901 Snina
tel: 0911/424854
mail: sanokopac@gmail.com
Hracia miestnosť: telocvičňa OU internátne, ul. Palárikova 1602/1, Snina

ZŠ Vyšný Žipov,. Mgr. Ján Straka, 094 34 Čierne nad Topľou 156
tel: 0908/847 249
mail: henrietkaf@gmail.com

STK Stadex Košice Oliver Vaňo, Jaltská 12, 040 01 Košice
tel: 0902/850860
mail: vanovci@netkosice.sk
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ Postupimská, Košice

STJ Družba Bardejov Ing. Ján Jakub, Pod papierňou 42, 085 01 Bardejov
tel: 0905/966698
mail: jan.jakub@email.cz
Hracia miestnosť: Športová hala Mier, Mlynská ul. Bardejo

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

ZRUŠENÉ – Mladšie žiačky, ŠKST Ružomberok

27. mája 2020

- 29. mája 2020

o 10:00

- Košice

Držiteľ funkcionárskeho svetového rekordu v stolnotenisovom hnutí je zo Slovenska

NAJČÍTANEJŠIE