Konferencia VSSTZ 2022

Informácia o zvolaní a programe Konferencie

Návrh rokovacieho a volebného poriadku Konferencie

Návrh rokovacieho a volebného poriadku

Návrhy ďalších materiálov /správa predsedu, správy predsedov komisií a iné/

Zoznam delegátov

Zápisnica z konferencie