Športovo-technická komisia

Športovo-technická komisia
Ján Pitoňák

Ján PITOŇÁK

Predseda komisie
Slovenská Ves
+421 908 314 208
janpitonak208@gmail.com

Snapshot_20200408

Erik HAJDUK

Člen komisie
Vranov nad Topľou
+421 915 383 325
erikhajduk@gmail.com

Miroslav KUREČKO

Člen komisie
Svidník
+421 905 977 842
miroslav.kurecko@gmail.com

Ing. Jozef TOKARČÍK

Člen komisie
Košice
+421 911 462 283
jozef.tokarcik@gmail.com

Náplň činnosti komisie

Iniciatívne legislatívne návrhy na zmeny súťažného poriadku.
Návrhy na zmenu štruktúry súťaží.
Vydávanie propozícií pre majstrovstvá kraja.
Zostavovanie športového kalendára.
Schvaľovanie hracích priestorov.

Vykonávanie pôsobnosti disciplinárnych orgánov zväzu.
Vydávanie úradných správ.
Prideľovanie klasifikačného poradia.
Archivácia výsledkov.
Doplňovanie internetovej stránky. 

Príspevky ŠTK VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti