Športovo-technická komisia

Meno Funkcia Adresa Mobil E-mail
Ján Pitoňák predseda Slovenská Ves 208, 
059 02 Slovenská Ves
0908 314208 janpitonak208@gmail.com
Ing. Marián Grzyb (OSTZ Sp.n.Ves) člen Jamník 96, 
053 22 Jamník
0915902026 boletus@centrum.sk
Dušan Juroš (OSTZ Trebišov) člen SNP 154, 
076 03 Hraň
0915353296 dusanjuros@gmail.com
Miroslav Kurečko (Ondavský STZ) člen Karpatská 743/4, 
089 01 Svidník
0905977842 miroslav.kurecko@gmail.com
Erik Hajduk (OSTZ Vranov) člen Sídlisko II. 1217/46, 
093 01, Vranov n.T
0915383325 erikhajduk@gmail.com
Náplň činnosti komisie

Iniciatívne legislatívne návrhy na zmeny súťažného poriadku.
Návrhy na zmenu štruktúry súťaží.
Vydávanie propozícií pre majstrovstvá kraja.
Zostavovanie športového kalendára.
Schvaľovanie hracích priestorov.

Vykonávanie pôsobnosti disciplinárnych orgánov zväzu.
Vydávanie úradných správ.
Prideľovanie klasifikačného poradia.
Archivácia výsledkov.
Doplňovanie internetovej stránky.

Príspevky ŠTK VSSTZ

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

ZRUŠENÉ – Mladšie žiačky, ŠKST Ružomberok

27. mája 2020

- 29. mája 2020

o 10:00

- Košice

Držiteľ funkcionárskeho svetového rekordu v stolnotenisovom hnutí je zo Slovenska

NAJČÍTANEJŠIE