Športovo-technická komisia

AKTUALITY
Meno Funkcia Adresa Psč Mesto Telefón Mobil E-mail
Ján Pitoňák predseda Slovenská Ves 208 059 02 Slovenská Ves 0524563175 0908 314208 janpitonak208@gmail.com
Ing. Marián Grzyb (OSTZ Sp.Nová Ves) člen Jamník 96                      053 22  Jamník                                                      0915902026          boletus@centrum.sk
Dušan Juroš (OSTZ Trebišov) člen SNP 154, 076 03 Hraň                                                                                    0915353296      dusanjuros@gmail.com
Miroslav Kurečko (Ondavský STZ) člen Karpatská 743/4            089 01 Svidník                                                      0905977842     miroslav.kurecko@gmail.com
Erik Hajduk (OSTZ Vranov) člen Sídlisko II. 1217/46        093 01 Vranov nad Topľou                                     0915383325             erikhajduk@gmail.com

Náplň činnosti komisie:

  • Iniciatívne legislatívne návrhy na zmeny súťažného poriadku.
  • Návrhy na zmenu štruktúry súťaží.
  • Vydávanie propozícií pre majstrovstvá kraja.
  • Zostavovanie športového kalendára.
  • Schvaľovanie hracích priestorov.
  • Vykonávanie pôsobnosti disciplinárnych orgánov zväzu.
  • Vydávanie úradných správ.
  • Prideľovanie klasifikačného poradia.
  • Archivácia výsledkov.
  • Doplňovanie internetovej stránky.