Športovo-technická komisia

Dôležitý oznam ŠTK ObSTZ SPIŠ

Ukončenie sezóny 2020/2021

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie Výkonný výbor VsSTZ Košice-Prešov rozhodol, že UKONČUJE súťažný ročník 2020/2021. Všetky doterajšie výsledky sú anulované. Príprava nového ročníka počíta s tým, že všetci doterajší účastníci súťaží ostávajú vo svojich súťažiach, nikto nezostupuje a ani nepostupuje....

Dôležitý oznam

Poprosím organizačných vedúcich jednotlivých oddielov, ktorí majú problém so zabezpečením hracích miestností na predohrávané 12. kolo v dňoch 26. a 27.9.2020, aby kontaktovali predsedu ŠTK najneskôr do 25.9.2020 do 11:00 hod. Oznam o odložení stretnutí bude vyvesený na stránke zväzu...

NAJBLIŽŠIE UDALOSTI

Žiadne plánované udalosti

NAJČÍTANEJŠIE