Zaslanie originálov zápisov o stretnutí !!! | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Zaslanie originálov zápisov o stretnutí !!!

📁 Športovo-technická komisia 🕔31.december 2013

Výkonný výbor VsSTZ na svojom zasadnutí dňa 5.9.2013 schválil povinnosť usporiadateľa majstrovského stretnutia mužov, týkajúcu sa zadávania výsledku na stránku www.pinec.sk.

Originály zápisov odošlú organizační pracovníci oddielov po odohraní posledného kola 1. časti, resp. odvetnej časti v prvý pracovný deň na adresu predsedu ŠTK.
Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok disciplinárne riešenie v zmysle rozpisu súťaží.

Ján Pitoňák
predseda ŠTK