Homepage

Majstrovstvá Východného Slovenska v stolnom tenise jednotlivcov dospelých na rok 2014

📁 Športovo-technická komisia 🕔31.december 2013

VV VsSTZ V Košiciach vypisuje konkurz na usporiadateľa horeuvedeného podujatia, tj. M VS v kategórii jednotlivcov, ktoré sa budú konať 3.2.2014.

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť :

  • hraciu miestnosť s minimálne 6 stolmi
  • hlavného rozhodcu minimálne B licencie

VsSTZ zabezpečí

  • dotáciu vo výške 200 Euro usporiadateľovi (prenájom hracej miestnosti a náklady na hlavného rozhodcu)
  • poháre pre prvých troch umiestnených

Prihlášky na usporiadanie zašlite predsedovi ŠTK e-mailom na adresu janpitonak208@gmail.com v termíne najneskôr do 10.1.2014.