Homepage

Zápisnica zo zasadnutia VV VsSTZ a ŠTK VsSTZ 26.8.2019 v Prešove

📁 Nezaradené 🕔03.september 2019

V prílohe predkladáme Zápisnicu  zo spoločného zasadnutia VV VsSTZ a ŠTK VsSTZ, v Prešove dňa 26.8.2019 o 14:00 v hoteli LINEAS, na ktorej boli prítomní aj zástupcovia klubov VsSTZ

Vincent Pavúk, predseda VsSTZ