Výzva – regionálne centrum mládeže | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Výzva – regionálne centrum mládeže

📁 Komisia mládeže 🕔05.september 2019

STO Valaliky sa oficiálne na SSTZ vzdali práva ďalej pokračovať v činnosti regionálneho centre mládeže. Vzhľadom na túto skutočnosť a po konzultácii s predsedom komisie mládeže SSTZ, je potrebné, aby VV VsSTZ odporučil namiesto STO Valaliky iný klub, ktorý sa má záujem uchádzať o postavenie RC a súčasne vie garantovať podmienky pre realizáciu činnosti RC stanovených SSTZ. Z uvedeného dôvodu preto KM VsSTZ vyzýva všetky kluby na východnom Slovensku, aby najneskôr v lehote do 10.09.2019 zaslali svoje žiadosti ohľadom záujmu na pridelenie RC, a to e-mailom predsedovi KM VsSTZ na adresu daniel.fink@pobox.sk. Následne VV VsSTZ tieto žiadosti vyhodnotí a podá na VV SSTZ odporúčanie pre konkrétny klub.

S pozdravom

JUDr. Daniel Fink