Homepage

Upozornenie pre kluby štartujúce v súťažiach riadených ŠTK VsSTZ.

📁 Športovo-technická komisia 🕔07.november 2014

Upozorňujem na dodržiavanie ustanovenia uvedeného v Rozpise súťaží:

Každé družstvo je povinné pri podpise Zápisu o stretnutí uviesť čitateľne meno a priezvisko vedúceho a fotokópiu alebo scan umiestniť na uvedenú internetovú stránku tak, aby všetky údaje vrátane mena a podpisu boli čitateľné.

V prípade nesplnenia povinnosti bude voči oddielu počnúc 5. kolom vyvodený postih v zmysle Rozpisu súťaží vydaného na sezónu 2014/2015.

 

Ján Pitoňák

predseda ŠTK VsSTZ