Homepage

Odloženie stretnutí č. 29, č. 30, č. 36 a č. 37 – 2. liga mužov

📁 Športovo-technická komisia 🕔04.november 2014
Na základe žiadosti MŠK VSTK Vranov n/T zo dňa 27.10.2014 prekladá ŠTK VsSTZ v Košiciach v zmysle čl. 4.3.7.5.6. Súťažného poriadku stretnutia 3. kola 2. ligy mužov č. 29 ŠKST Michalovce – ŠKST Humenné “A”, č. 30 VSTK Vranov n/T “B” – ŠKST Humenné “B”, č. 36 ŠKST Michalovce – ŠKST Humenné “B” a č. 37 VSTK Vranov n/T “B” – ŠKST Humenné “A”, ktoré sa mali odohrať 9.11.2014 na deň 14.12.2014 v úradných hracích časoch.

Dôvod:

Nominácia hráča MŠK VSTK Vranov n/T Daniela Oráča, ako reprezentanta SR na Hungarian cadet open. Menovaný hráč družstva je v jeho základe (1).

 

Ján Pitoňák

predseda ŠTK VsSTZ