Homepage

Výzva SSTZ na predkladanie žiadostí – svetový deň stolného tenisu 2018

📁 Aktuality, Komisia mládeže 🕔12.február 2018

Slovenský stolnotenisový zväz /SSTZ/ na svojej internetovej stránke dňa 12. februára zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí na realizáciu projektov Svetového dňa stolného tenisu dňa 6.apríla 2018. Termín uzávierky je 28.02.2018. VsSTZ preto vyzýva všetky kluby na čo najmasovejšie zapojenie sa do tejto výzvy ako aj do samotného svetového dňa stolného tenisu. Výška príspevku na jeden projekt v prípade úspešne schválenia je od 500 do 1.500 EUR. Výška zdrojov SSTZ vyčlenených na tento projekt je minimálne 10.000 EUR.

Uvedený projekt je pripravovaný pod gesciou Komisie masového rozvoja a školského športu SSTZ. Výsledky realizovaných projektov budú zo strany SSTZ ďalej využívané v oblasti marketingu, čo prispeje k zviditeľneniu samotných športových klubov ako aj k celkovej popularizácii stolného tenisu na Slovensku. Jedným z cieľov projektu je aj čo najmasovejší charakter realizovaných aktivít.

Kompletná projektová výzva vrátane vzorov dokumentov je zverejnená na hlavnej stránke http://www.sstz.sk/ ako aj v sekcii komisie masového rozvoja a školského športu http://www.sstz.sk/komisie-detail/mr/WTTD

JUDr. Daniel Fink
predseda komisie masového rozvoja a školského športu SSTZ