Homepage

Výzva na predkladanie zmien Stanov, dokumentov na Konferenciu VsSTZ

📁 Aktuality 🕔16.apríl 2018

VsSTZ vyzýva všetky kluby a funkcionárov v riadiacej pôsobnosti krajských súťaží, aby v lehote do 5.5.2018 zaslali návrhy na zmenu alebo úpravu Stanov a ďalších predpisov.

Návrhy zasielajte predsedovi VsSTZ Vincentovi pavúkovi na mail vinco.vsstz@gmail.com

Návrhy doručené po tejto lehote nebudú predmetom rokovania na Konferencii VsSTZ

 

Vincent Pavúk

predseda VsSTZ