Homepage

Upozornenie pre kluby štartujúce v súťažiach riadených ŠTK VsSTZ.

📁 Športovo-technická komisia 🕔18.január 2014

Výkonný výbor VsSTZ na svojom zasadnutí dňa 16.1.2014 rozhodol vzhľadom k tomu, že zadávanie výsledkov a umiestňovanie skenov zápisov na stránku www.pinec.sk, bolo v prebiehajúcej sezóne novinkou, upustí po ukončení 1. časti sezóny od disciplinárnych trestov pre oddiely, ktoré si stanovené povinnosti nesplnili v určených termínoch. Počnúc 12. kolom, resp. 8. kolom (2. liga) bude voči oddielom, ktoré si nesplnia povinnosti v stanovenom termíne (program zaznamenáva čas uloženia zápisu) vykonaný disciplinárny postih v zmysle rozpisu súťaží. Oddiely sú povinné zadať kompletný zápis (nestačí len výsledok). Fotokópia, resp. sken zápisu musí byť čitateľný !

Výpis z rozpisu súťaží platného pre sezónu 2013/2014.

Zadávanie výsledkov : domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body
jednotlivých hráčov) najneskôr v nedeľu do 19,00 hod., 2. liga mužov do 20,00 hod. na
internetovú stránku www.pinec.sk, podľa pokynov správcu stránky.
Najneskôr do 10,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je
domáce družstvo mužov povinné umiestniť na uvedenú internetovú stránku
fotokópiu alebo scan originálu zápisu o stretnutí.

Zápisy : 2. liga mužov, 3. liga mužov skupina Severovýchod, Juh a Západ, 4. liga
mužov – skupina Vihorlatská, Šarišsko-Duklianska, Zemplínsko-Košická,
Spišsko-Gemerská a Podtatranská odoslať v prvý pracovný deň po
poslednom stretnutí 1. časti, resp. odvetnej časti na adresu :

Ján Pitoňák
059 02 Slovenská Ves 208

Pokuty : budú udeľované v zmysle ustanovení súboru predpisov ST a Disciplinárneho
poriadku nasledovne
(upravené na sezónu 2013/2014)
– neskoré umiestnenie zápisu o stretnutí na internetovú stránku 5 Euro
– neskoré zadanie výsledku stretnutia na internetovú stránku 10 Euro

Ján Pitoňák
predseda ŠTK