Rozpis súťaží mládeže 2019/2020 | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Rozpis súťaží mládeže 2019/2020

📁 Nezaradené 🕔19.júl 2019

KM VsSTZ v spolupráci s ŠTK mládeže VsSTZ vydáva tento Rozpis súťaží mládeže pre sezónu 2019/2020.

Žiadame kluby VS regiónu, aby tento zatiaľ pracovný materiál pripomienkovali písomne do 15.8.2019 na adrese erikhajduk@gmail.com

Prosíme Vás konkrétne pripomienky k akému článku tohto rozpisu sa týkajú a tiež aby ste prípadne doplnili  jednotlivé články, ak to považujete za potrebné.

Všetkými pripomienkami sa bude zaoberať KM VsSTZ a tiež VV VsSTZ, ktorý tento Rozpis súťaží schváli na svojom najbližšom zasadnutí pred začiatkom sezóny.

JUDr. Daniel Fink, predseda KM VsSTZ

Erik Hajduk, člen KM VsSTZ, ŠTK mládeže VsSTZ