Projekt stolný tenis do škôl – oznámenie | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Projekt stolný tenis do škôl – oznámenie

📁 Nezaradené 🕔19.júl 2019

Na základe vypísanej výzvy Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/ týkajúcej sa projektu “Stolný tenis do škôl 2019” boli rozhodnutím Výkonného výboru SSTZ dňa 18.7.2019 schválené nižšie uvedené školy ako úspešný uchádzač. Na základe tejto skutočnosti bude s garantom realizácie projektu uvedeným v žiadosti zo strany SSTZ prebiehať ďalšia komunikácia, kde budú dohodnuté postupy v súvislosti s prípravou a realizáciou projektu.

Základná škola Mierová 1 Mierová 1/3 Strážske

Základná škola L. Kossutha L. Kossutha 56 Kráľovský Chlmec

Súkromná základná škola Dukelská 13 Giraltovce

Základná škola s materskou školou Kopernikova 1707/21 Poprad-Matejovce

Spojená škola Školská 478 Zborov, okr. Bardejov

Základná škola Pionierov 1 Rožňava

JUDr. Daniel Fink predseda komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu SSTZ