Regionálne kempy december – zmeny | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Regionálne kempy december – zmeny

📁 Aktuality, Komisia mládeže 🕔13.december 2017

Najmladší žiaci – zmena termínu
Na základe dodatočnej odôvodnenej požiadavky klubu 1. ppc fortuna Kežmarok rozhodla KM VsSTZ o čiastočnej zmene termínu 2. regionálneho kempu najmladších žiakov takto:
Termín: 28.12. až 29.12.2017 – Kežmarok.

Mladší žiaci – zmena usporiadateľa
Na základe dodatočnej odôvodnenej požiadavky klubu ŠŠK Poproč /nemožnosť usporiadania/ rozhodla KM VsSTZ o zmene usporiadateľa 2. regionálneho kempu mladších žiakov takto:
Termín: 29.12. až 30.12.2017 – STO Valaliky.

Všetky ostatné podmienky vrátane nominácii uvedených v úradnej správe ostávajú nezmenené. Zároveň upozorňujem na povinnosti klubov v zmysle úradnej správy dodať v lehote do 15.12.2017 predsedovi KM VsSTZ tréningové plány kempu a propozície kempu.

JUDr. Daniel Fink
Predseda komisie mládeže VsSTZ