Povinná úhrada klubov -výzva | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Povinná úhrada klubov -výzva

📁 Nezaradené 🕔31.január 2014

Podľa v súčasnosti  platného Rozpisu majstrovských súťaží družstiev VS, roč.2013/2014, oddiely , ktoré neprihlásili mládežnícke družstvo do súťaží riadených VV VsSTZ,

sú  p o v i n n é      uhradiť poplatok na účet VsSTZ  číslo 0082138053/0900 vo výške :

  3.liga  ………..á 100€     – STMK Stropkov     – TJ Čečehov    – TJ Obce Spišský Štiavnik

– ŠK Veterán Poprad     – TJ Severka Kežmarok   – ŠK Jablonov nad Turňou

  4.liga……………á 50€   – ŠKST Zemplínske Hámre  – STO Košarovce   – STO Duby Parchovany

– STK Plaveč     – MŠK Slavoj Spišská Belá    – AŠK Mária Huta

Termín úhrady : do 10.februára 2014

Prostriedky budú použité pre činnosť komisie mládeže. Kluby, ktoré v tomto bode nedodržia povinnosť vyplývajúcu  zo SP čl.4.3.7.4.7,    budú mať od 15. kola zastavenú činnosť.