Homepage

Odloženie stretnutí č. 135, č. 136, č. 142 a č. 143 – 2. liga mužov

📁 Športovo-technická komisia 🕔02.marec 2015
Na základe žiadosti MŠK VSTK Vranov n/T zo dňa 20.2.2015 prekladá ŠTK VsSTZ v Košiciach v zmysle čl. 4.3.7.5.6. Súťažného poriadku stretnutia 11. kola 2. ligy mužov č. 135 ŠKST Michalovce – STO Mokrance, č. 136 VSTK Vranov n/T “B” – STK Stadex Košice, č. 142 ŠKST Michalovce – STK Stadex Košice a č. 143 VSTK Vranov n/T “B” – STO Mokrance, ktoré sa mali odohrať 8.3.2015 na deň 22.3.2015 v úradných hracích časoch.

Dôvod:

Nominácia hráča MŠK VSTK Vranov n/T Daniela Oráča, ako reprezentanta SR na Italy junior-cadet open. Menovaný hráč družstva je v jeho základe (1).

Do konca súťažného ročníka 2014/2015 nie je žiadny voľný termín okrem určeného.
Ján Pitoňák
predseda ŠTK VsSTZ