Majstrovstvá okresu Prešov v stolnom tenise pre rok 2014 | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Majstrovstvá okresu Prešov v stolnom tenise pre rok 2014

📁 ObSTZ Prešov 🕔09.január 2014

Oblastný stolnotenisový zväz, Jarková 41, Prešov

 V Y P I S U J E

Majstrovstvá okresu Prešov v stolnom tenise jednotlivcov dospelých pre rok 2014

 A. Všeobecné ustanovenia :

1. Usporiadateľ                  : STK ŠKP Prešov z poverenia ObSTZ Prešov.

2. Termín                 : 11. január 2014 (sobota).

3. Miesto                             : Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov – telocvičňa.

4. Organizačný výbor         : riaditeľ turnaja                   – Vladimír Martaus

hlavný rozhodca              – Vladimír Pištej

organizačný pracovník     – Jarmila Pištejová

technické zabezpečenie   – Ing. Juraj Adamišin

5. Náklady                           : Hráči štartujú na vlastné náklady, turnaj nie je poistený.

B. Technické ustanovenia :

Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a ustanovení

tohto rozpisu. Hrá sa na tri víťazné sety z piatich, loptičkami značky Stiga***.

2. Kategória : Muži – dvojhra a štvorhra.

Ženy – dvojhra  ( pri minimálnom počte 8 účastníčok )

3. Systém:               I. kolo – skupiny s dvomi postupujúcimi

II. kolo – vylučovací systém.

4. Právo štartu:     Súťaž nie je výberová a môžu sa jej zúčastniť všetci riadne registrovaní

hráči stolného tenisu s príslušnosťou k oddielom – klubom, ktoré majú sídlo

na území okresu Prešov ( SP čl. 4.2.1.6.1.). Majstrovstiev sa môžu zúčastniť

aj neregistrovaní hráči s trvalým bydliskom v okrese Prešov.

5. Vklady:                Dvojhra 1,5 €, štvorhra 1 + 1 €.

6. Časový rozpis:  8.00 hod. – 8.30 hod. prezentácia

8.30 hod. – 9.00 hod. žrebovanie

9.00 hod. – začatie súťaží

15.00 hod. – predpokladané vyhodnotenie a záver.

7. Rozhodcovia  : Rozhodcov k jednotlivým zápasom určuje hlavný rozhodca z hráčov.

8. Titul a ceny :     Víťazi v každej kategórii získajú titul „Majster okresu Prešov“ pre rok 2014

a prví traja v každej kategórii obdržia diplom a športovú cenu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu a súťažného systému.

 V Prešove, 18. 12. 2013

Vladimír  M a r t a u s , v. r.

                                                                                                     predseda ObSTZ Prešov