Zmena súťažného poriadku platná od 1.7.2015 | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov