Vzdelávanie trénerov | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Vzdelávanie trénerov

📁 Nezaradené 🕔30.september 2015

Košice 25.9.2015

Vážení  členovia SSTZ, tréneri,

SSTZ v polovici septembra získalo súhlas ministerstva školstva na ďalšie vzdelávanie trénerov a preto v ďalšom kroku chceme získať prehľad o záujme zapojiť sa do vzdelávania trénerov v rámci Slovenska.

Súčasne zverejníme tlačivo prihlášky na webe do školení 1. – 3.kvalifikačného stupňa ( lic. D-C-B). Pre jednoduchšie rozhodovanie   uverejňujeme aj obsahové zameranie jednotlivých školení

Pre   informáciu Vás chcem navigovať k tomuto miestu ( a aj k ďalším info a pokynom k školeniam v budúcnosti) –

                 stránka SSTZ komisie MVK klik na zelenú lištu hore na MVK

                       a v podpriečinku na zoznamy

Termín vrátenia prihlášok (aj tých, ktorí ste sa hlásili v krajoch)na spracovanie do 15.10.2015

na adresu marta.bruderova17@gmail.com

Zoznamy na stránke nezahŕňajú trénerov so starou licenciou C (žltý preukaz). Túto informáciu majú len samotné kraje. MVK malo záujem zverejniť absolútny zoznam trénerov, všetky kraje však neboli schopné tieto zoznamy dodať a tak by to bolo neregulárne.

Krajské stolnotenisové zväzy majú kompetenciu organizovať semináre na predĺženie platnosti len tých licencií, ktoré vydali (staré C)nové D (1.kvalifikačný stupeň), na ktorej organizácii sa podieľali.

Podľa počtu  prihlásených MVK na zasadnutí v polovici októbra rozhodne o mieste a druhu školenia. Všetky informácie pôjdu cez priečinok MVK na stránke SSTZ.

Akékoľvek ďalšie informácie o školeniach trénerov na RNDr.Marta BRÚDEROVÁ

Belehradská 17       04013 Košice

T&M : +421 55 6361657

e-mailová adresa                                                      +421 918181477

Prosím, informujte o tom Vašich členov.

Teším sa na spoluprácu

RNDr.Marta Brúderová

Predsedníčka MVK

Prihláška na školenie trénerov