UPOZORNENIA VV VsSTZ pred začiatkom sezóny 2015/2016 | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

UPOZORNENIA VV VsSTZ pred začiatkom sezóny 2015/2016

📁 Aktuality 🕔26.august 2015

Na spoločnom zasadnutí ŠTK a VV VsSTZ dňa 24.8.2015 bolo prevedené vyžrebovanie súťaží a prejednané opatrenia pred novou súťažnou sezónou, z ktorých upozorňujeme kluby predovšetkým na tieto:

  1. Kluby, ktoré nezaplatia súťažný poplatok do 1.9.2015, uloží sa im sankcia vo výške 20 Eur za nevčasné zaplatenie súťažného poplatku
  2. Zmena Súťažného poriadku ohľadom súpisiek a registračiek podľa výkladu v praxi znamená povinnosť rozhodcovi stretnutia preukázať platnú súpisku a registračné preukazy buď vo forme písomnej originálmi, overeným fotokópiami ŠTK, prípadne elektronicky (počítačom alebo mobilom) s overením totožnosti hráča aj iným dokladom.
  3. Zmena bodového ohodnotenia v stretnutí (3,2,1,0)
  4. Výnimka na kamenné podlahy platí iba v tomto súťažnom ročníku.
  5. Uloženie disciplinárneho postihu p. Harabinovi z Fortuny Kežmarok, DK VsSTZ znamená, že toto rozhodnutie nemá odkladný účinok, preto až do prejednania odvolania tento pán nemôže vykonávať funkciu trénera, vedúceho družstva a rozhodcu.
  6. Možnosť spracovať elektronickú súpisku (návod na stránke www.sstz.sk)

JUDr. Anton Hajduk

predseda VsSTZ