Homepage

Súťažný poriadok mládeže pre sezónu 2014/2015 – na pripomienkovanie

📁 Nezaradené 🕔06.júl 2014

Súťažný poriadok mládeže 2014 2015

Súťažný poriadok mládeže 2014 2015

Vážené kluby pracujúce s mládežou,

KM VsSTZ Vám predkladá na pripomienkovanie nový Súťažný poriadok mládeže (ďalej len SP) pre sezónu 2014/2015.

Na mimoriadnej konferencii VsSTZ sa dohodlo, že súťaže mládeže sa vrátia k modelu s dlhodobými súťažami družstiev, ktoré VsSTZ vypíše vo vekových kategóriách tak ako je v ňom uvedené a turnajmi VSPM vo všetkých vekových kategóriách. Ich počet závisí od hustoty kalendára. Preto je v SP zatiaľ uvedené neurčité množstvo 3 alebo 4.

Žiadame, aby sa čo najviac klubov pracujúcich s mládežou zapojilo do pripomienkovania. Termín uzávierky je 31.7.2014.

Pripomienky zasielajte na adresu erikhajduk@gmail.com

Na tvorení tohto SP sa podieľalo viacero zástupcov klubov pracujúcich s mládežou. Nie je to dielo jednej osoby. A to nie je ani cieľom. KM VsSTZ má záujem, aby tento SP pripomienkovalo čo najviac klubov a verte, že sa Vašimi pripomienkami budeme zaoberať a konštruktívne návrhy budú do tohto SP určite zapracované.

 

Vladimír Pištej

Predseda KM VsSTZ