Homepage

Odborný test na prípravu a skúšku pre hlavných usporiadateľov a usporiadateľov – DOLEŽITÉ

📁 Aktuality 🕔26.jún 2014

Odborná komisia vymenovaná prezidentom Policajného zboru  podľa § 13 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej zloženie bolo riadne zverejnené na webovej stránke MV SR, vytvorila odborný test na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, ktorého súčasťou sú otázky z piatich oblastí uvedených v § 13 ods. 5 uvedeného zákona.

Otázky pripravené do odborného testu sú prístupné na týchto verejne prístupných linkoch:

Prvé skúšky hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov sa predpokladajú už v najbližších týždňoch, privítali by sme preto, ak by ste nám zaslali Vaše otázky ako aj pripomienky k otázkam v odbornom teste, podľa Vašich možností, čo najskôr.