Neschválené hracie miestnosti | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Neschválené hracie miestnosti

📁 Aktuality 🕔25.august 2016

VV VsSTZ na svojom zasadnutí dňa 22.8.2016 prejednal stav hracích miestností klubov, podľa prihlášok, ktorú daný klub uviedol. VV konštatoval, že s problematických hracích miestností  si svoje problémy vyriešili kluby:

OSTK Hencovce, SO TJ Čičarovce, TJ Družstevník Hrabovec n. L. a STO Mokrance, ktorým VV vyslovuje poďakovanie.

Stolnotenisové kluby OŠK Šarišské Michaľany a OŠK Arnutovce zabezpečia v lehote do 15.9.2016 odborné stanoviská či ich epoxidové podlahy spĺňajú kritériá pravidiel o podlahe podľa bodu 3.2.3.7.

VV neschválil nasledujúce hracie miestnosti s tým, že určil členov VV, ktorí po dohode s dotknutými klubmi, na výzvu klubu, keď budú mať pripravenú miestnosť na kontrolu, v lehote do 15.9.2016, prevedú opätovnú kontrolu.

Ide o tieto kluby:

ŠKST Sokol Vojčice – horná miestnosť – Gumáň

ŠKP PŠ Košice – nová miestnosť – Gumáň

JMC Lužany pri Topli – Dubec

OŠKST Bzenov-Janov – Pištej

Športklub MSS Prešov – Pištej

STO Košarovce – Hajduk

STO Župčany – Pištej

SO TJ Malý Kamenec – Hajduk

STO Švábovce- Pitoňák

 

JUDr. Anton Hajduk

Predseda VsSTZ