Konferencia VsSTZ | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Konferencia VsSTZ

📁 Nezaradené 🕔16.máj 2019

Ešte je čas prihlásiť delegátov na Konferenciu VsSTZ!!! Do nedele 19.5.2019.

VV VsSTZ schválil dátum Konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu na štvrtok 23.5.2019 o 14:30 v hoteli LINEAS v Prešove.

Oznamujeme klubom v pôsobnosti Východoslovenského stolnotenisového zväzu a zástupcom okresných, resp. oblastných stolnotenisových zväzov, aby nominovali svojich delegátov na Konferenciu VsSTZ v termíne do nedele 19.mája 2019 do 22:00 hod. na mailovej adrese VsSTZ vinco.vsstz@gmail.com v zmysle platných Stanov VsSTZ

Upozornenie pre záujemcov byť delegátom Konferencie VsSTZ :

Delegát preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na Konferencii predložením

a) zápisnice o voľbe štatutárneho orgánu, ak je delegátom štatutárny orgán, alebo

b) písomným poverením štatutárneho orgánu klubu, ak delegát nie je štatutárnym orgánom.

Výzva pre všetky kluby a funkcionárov v riadiacej pôsobnosti krajských súťaží:

Návrhy na zmenu predpisov a Stanov sú povinní delegáti Konferencie VsSTZ predložiť písomne na mailovej adrese VsSTZ daniel.fink@pobox.sk najneskôr do pondelka 13.5.2019 do 22:00 s jasnou formuláciou o akú zmenu ide (v prípade Stanov aj konkrétne o zmenu akého článku alebo paragrafu sa návrh týka).

Návrhy, ktoré nebudú podané písomne alebo sa nebudú viazať ku konkrétnemu článku Stanov, predmetom rokovania na Konferencii VsSTZ nebudú.

Ďalšie informácie o Konferencii VsSTZ budú priebežne aktualizované v tomto priečinku.

Vincent Pavúk predseda VsSTZ