Homepage

Fair play-výzva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2014

📁 Aktuality 🕔28.október 2014

 Výzva na podávanie návrhov za rok 2014 Pôsobnosť, kritériá a ocenenia fair play v SR(1) Formulár na ocenenie_KFP

Vážené športové zväzy, olympijské kluby, členovia SOV,

Klub fair play SOV je iniciátorom udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú, navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play. Dovoľte, aby sme Vás v tejto veci oslovili a požiadali Vás o zaslanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOV za rok 2014 v nasledovných kategóriách:
Kategórie ocenení Klubu fair play SOV:
1.     Cena Jána Popluhára – najvyššie ocenenie Slovenského olympijského výboru v oblasti fair play
2.     Čestné uznanie Klubu fair play SOV
3.     Diplom Klubu fair play SOV

Tri tematické okruhy ocenení KFP SOV: 

  1. a) Za celoživotné  pôsobenie v duchu fair play
  2. b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok  fair  play
  3. c) Za príkladný čin v duchu fair play

Vaše návrhy posielajte formou vyplnenia priloženého dotazníka aj so zdôvodnením, do ktorej kategórie ocenenie navrhujete.

Zároveň Vás žiadame o krátky športový a kariérny životopis na osobu/-by, ktoré navrhujete.

Termín zaslania návrhov: do 31. decembra 2014.