Dokumenty Východoslovenského klubu veteránov | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Dokumenty Východoslovenského klubu veteránov

📁 Nezaradené 🕔08.máj 2019

UPOZORNENIE na úpravu propozícií

Dávame ešte raz do pozornosti všetkých záujemcom návrh dokumentu STANOVY Východoslovenského klubu veteránov, ktorý sme všetci traja spracovali a taktiež sme si ho nechali odkonzultovať. Rovnako predkladáme návrh kalendára, ktorý už môže byť rozšírený len o termíny, ktoré sú voľné. Pripomienky, návrhy, podnety na zmeny alebo iné veci súvisiace s návrhom na Stanovy, prosím adresujte predsedníctvu na jednotlivých turnajoch, ale v písomnej forme, nie  ústne.

Július Mišinský

predseda Východoslovenského klubu veteránov

Erik Hajduk

podpredseda Východoslovenského klubu veteránov za Prešovský kraj

Tibor Fiľak

podpredseda Východoslovenského klubu veteránov za Košický kraj

S návrhmi na zmeny článkov v Stanovách, alebo doplnenie či iné pripomienky sa prosím obracajte na predsedu alebo oboch podpredsedov v termíne do 30.4.2019.