VsSTZ – Erik Hajduk

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Posts From Erik Hajduk

3.turnaj Zemplínskeho pohára, 4.1.2020, ŠKST Michalovce výsledky

Čítaj ďalej

Úradná správa č.2 – mládež

JUDr. Daniel Fink predseda KM VsSTZ

Čítaj ďalej

Propozície 2.turnaja Zemplínskeho pohára, 28.12.2019 SŠK Centrál Svidník

V prílohe Propozície turnaja  O pohár primátorky mesta  Svidník ako súčasť Zemplínskeho pohára - 2.turnaj, 28.12.2019

Čítaj ďalej

Úradná správa č.1 – mládež

V prílohe KM VsSTZ zverejnila úradnú správa týkajúcu sa pripravovaných  kempov mládeže mladšieho a najmladšieho žiactva. Propozície na kemp v Michalovciach budú zverejnené neskôr (aj v príslušnom priečinku).

Čítaj ďalej

Seminár a školenie rozhodcov, 22.-23.11.2019 Stará Ľubovňa

Stanislav Dubec, predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

Zemplínsky pohár – 2.turnaj, MŠK VSTK Vranov – Oznámenie o preložení turnaja na neurčito

Klub MŠK VSTK Vranov nad Topľou oznamuje, že 2.turnaj Zemplínskeho pohára mužov a žien, ktorá sa mal konať v hale VSTK v sobotu 9.11.2019 sa z prevádzkovo-technických príčin prekladá na neurčito. Nový termín určí turnajový

Čítaj ďalej

Vo veku 83 rokov nás v nedeľu 3. novembra 2019 opustil v Košiciach Egon Král, čestný člen Slovenského stolnotenisového zväzu.

Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ od 1.4.2019 do 15.9.2019

V prílohe Zoznam schválených prestupov a hosťovaní Stanislav Dubec, predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

Smútočný oznam

Oznamujeme Vám, že dnes ráno 19.9.2019 zomrel po ťažkej chorobe, vo veku 71 rokov Gejza Filkorn. So stolným tenisom začínal v Moldave, potom striedavo hral za Spoje Košice, SŠK Poproč, v Nemecku, STK Lokomotíva Košice a znova

Čítaj ďalej

Regionálne centrum – predĺženie lehoty na podávanie žiadostí

KM VsSTZ informuje, že sa predlžuje lehota pre kluby na podávanie žiadostí o zriadenie Regionálneho centra mládeže. Nový termín na podávanie žiadostí je do stredy 25.9.2019 na adresu daniel.fink@pobox.sk JUDr. Daniel FINK, predseda KM VsSTZ

Čítaj ďalej

Memoriál Františka Karandyšovského 2019

V prílohe Propozície Memoriálu Františka Karandyšovského, ktorý sa bude konať ako súčasť Slovenského pohára mužov a žien, v sobotu 14.9.2019. JUDr. Daniel FINK, riaditeľ turnaja Erik HAJDUK, hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Zemplínsky pohár 2019 – 1.ročník

Turnaje zaradené do 1.ročníka Zemplínskeho pohára 14.09.2019 Memoriál Františka Karandyšovského ŠKST Humenné 09.11.2019 O pohár primátora mesta Vranov n/T VSTK Vranov n/T ešte neurčené O pohár primátora mesta Svidník ŠŠK Centrál Svidník 04.01.2020 Memoriál Milana Macháčka

Čítaj ďalej

Výzva – regionálne centrum mládeže

STO Valaliky sa oficiálne na SSTZ vzdali práva ďalej pokračovať v činnosti regionálneho centre mládeže. Vzhľadom na túto skutočnosť a po konzultácii s predsedom komisie mládeže SSTZ, je potrebné, aby VV VsSTZ odporučil namiesto STO

Čítaj ďalej

SP mužov – 65.ročník Pohára duklianskych hrdinov v Prešove, 31.8.2019 – VÝSLEDKY

Miroslav Gábor, hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Zápisnica zo zasadnutia VV VsSTZ a ŠTK VsSTZ 26.8.2019 v Prešove

V prílohe predkladáme Zápisnicu  zo spoločného zasadnutia VV VsSTZ a ŠTK VsSTZ, v Prešove dňa 26.8.2019 o 14:00 v hoteli LINEAS, na ktorej boli prítomní aj zástupcovia klubov VsSTZ Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Kalendár súťaží mládeže 2019/2020

Schválené VV VsSTZ 26.8.2019 JUDr. Daniel FINK, predseda KM VsSTZ Erik HAJDUK, člen KM VsSTZ, ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Rozpis súťaží mládeže 2019/2020

JUDr. Daniel FINK, predseda KM VsSTZ Erik Hajduk, člen ŠTK mládeže, %STK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

OZNAM PRE KLUBY: Doplnenie údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií

Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

SP mužov a žien – O Pohár Duklianskych hrdinov, Prešov (propozície)

V prílohe Propozície 65. ročníka Pohára duklianskych hrdinov v stolnom tenise Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

Vážení predstavitelia stolnotenisových klubov v prílohe nájdete výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Slovenskému olympijskému a športovému výboru na základe uznesenia vlády SR č. 285 z 12.6.2019 budú

Čítaj ďalej

Projekt stolný tenis do škôl – oznámenie

Na základe vypísanej výzvy Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/ týkajúcej sa projektu "Stolný tenis do škôl 2019" boli rozhodnutím Výkonného výboru SSTZ dňa 18.7.2019 schválené nižšie uvedené školy ako úspešný uchádzač. Na základe tejto skutočnosti bude

Čítaj ďalej

Rozpis súťaží mládeže 2019/2020

KM VsSTZ v spolupráci s ŠTK mládeže VsSTZ vydáva tento Rozpis súťaží mládeže pre sezónu 2019/2020. Žiadame kluby VS regiónu, aby tento zatiaľ pracovný materiál pripomienkovali písomne do 15.8.2019 na adrese erikhajduk@gmail.com Prosíme Vás konkrétne pripomienky k

Čítaj ďalej

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ

V prílohe Stanislav Dubec, predseda Rozhodcovskej a matričnej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

Európsky týždeň športu 2019 – výzva pre kluby

Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Stolný tenis do škôl

Opakujeme po úspešnom roku 2018. Výzva je určená pre základné školy. Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Zápisnica z Konferencie VsSTZ, 23.5.2019

Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

GP Praha 24.-26.5.2019 očami trénerov

Janka Mihaľovová,  Štefan Eštok

Čítaj ďalej

Stolnotenisový turnaj žiactva, Šarišské Michaľany 1.6.2019 – pri príležitosti MDD

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Výzva na podporu mladého stolnotenisového talentu s ťažkým životným osudom

JUDr. Daniel Fink

Čítaj ďalej

Výzva na podporu publikačných aktivít v oblasti stolného tenisu

Čítaj ďalej

Konferencia VsSTZ

Ešte je čas prihlásiť delegátov na Konferenciu VsSTZ!!! Do nedele 19.5.2019. VV VsSTZ schválil dátum Konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu na štvrtok 23.5.2019 o 14:30 v hoteli LINEAS v Prešove. Oznamujeme klubom v pôsobnosti Východoslovenského stolnotenisového

Čítaj ďalej

Pozvánka na Kvalifikáciu o postup na ME žien

Pozvánka Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Dokumenty Východoslovenského klubu veteránov

UPOZORNENIE na úpravu propozícií Dávame ešte raz do pozornosti všetkých záujemcom návrh dokumentu STANOVY Východoslovenského klubu veteránov, ktorý sme všetci traja spracovali a taktiež sme si ho nechali odkonzultovať. Rovnako predkladáme návrh kalendára, ktorý už môže

Čítaj ďalej

Výzva pre správcov školských stolnotenisových líg

Čítaj ďalej

Majstrovstvá SR družstiev mladších žiačok, 1.5.2019, MŠK VSTK Vranov

Zápisy zo stretnutí Semifinále zápisy Finále zápis Konečné poradie Nástup družstiev 1. ŠKST Ružomberok, 2. STK ZŠ na bielenisku Pezinok, 3. MŠK VSTK Vranov nad Topľou Erik Hajduk, hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Úradná správa č.6 mládež

V prílohe sú nominácie na MSR za VsSTZ podľa SR rebríčka k 1.5.2019 a KM VsSTZ určila vedúcich krajských výprav pre jednotlivé MSR mládeže JUDr. Daniel Fink, predseda KM VsSTZ Erik Hajduk, ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev najmladších žiačok, Krompachy, 27.4.2019 – výsledky

Čítaj ďalej

Propozície 17.ročníka turnaja O pohár primátora mesta Stará Ľubovňa

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, 27.4.2019, Belá nad Cirochou – výsledky

Vyhodnotenie MVS

Čítaj ďalej

Nominácia mládeže VsSTZ na GP Praha 24.-26.5.2019

JUDr. Daniel Fink, predseda KM VsSTZ

Čítaj ďalej

Oznamy KM VsSSTZ k Majstrovstvám východného Slovenska

Všetky informácie k MVS mládeže jednotlivcov budú uverejňované výhradne v priečinku Súťaže Mládež 2018-2019 Majstrovstvá východného Slovenska. Tam budú doplnené postupne všetky propozície, nominačné rebríčky, právo štartu v jednotlivých kategóriách, majstri okresov a neskôr aj výsledky. Vydanie nominačných

Čítaj ďalej

Oznam o školení trénerov

Trénersko-metodická komisia VsSTZ oznamuje všetkým záujemcom,  že seminár trénerov licencie D a C -stará, bude 31.5.2019 o 17:00 hod v športovej hale v Starej Ľubovni. Záujemci nech sa hlásia emailom: hakyo@centrum.sk Dalšie školenie trénerov

Čítaj ďalej

Úradná správa č.4 mládež

Na základe uvedených skutočností uvedených v úradnej správe, na Majstrovstvá SR družstiev starších žiačok postupujú ŠKST Humenné a MŠK VSTK Vranov nad Topľou. JUDr. Daniel Fink predseda KM VsSTZ Erik Hajduk ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, starší žiaci, Belá nad Cirochou, 14.4.2019 – výsledky

Vyhodnotenie MVS

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, mladší žiaci, 6.4.2019, Belá nad Cirochou – výsledky

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, mladšie žiačky, 6.4.2019, MŠK VSTK Vranov – výsledky

Vyhodnotenie Majstrovstiev východného Slovenska družstiev mladších žiačok Erik Hajduk hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Informácia o spustení novej webovej stránky SSTZ www.sraketoudoskoly.sk

Slovenský stolnotenisový zväz v súlade so svojimi programovými prioritami na úseku rozvoja stolného tenisu a školského športu spúšťa úplne nový webový portál www.sraketoudoskoly.sk. Uvedená stránka bude prioritne zameraná na aktivity masového charakteru, podporu stolného tenisu

Čítaj ďalej

Úradná správa č.3 mládež

Informácie k MVS mládeže doplnené o MVS družstiev mladšieho žiactva JUDr. Daniel FINK predseda KM VsSTZ Erik HAJDUK ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

4.VSPM mladšie žiactvo, MŠK VSTK Vranov, 30.3.2019 – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev dorastenci

V Belej nad Cirochou sa uskutočnili Majstrovstvá východného Slovenska družstiev dorastencov za účasti 3 družstiev. ŠK Orion Belá nad Cirochou, OŠK Šarišské Michaľany a STJ Družba Bardejov. Právo štartu v kvalifikácii do Extraligy dorastencov si vybojovali

Čítaj ďalej

16.ročník turnaja o pohár starostu obce Čaňa propozície

V prílohe STŠK Junior Čaňa

Čítaj ďalej

Pozvánka na seminár pre trénerov A,B,C,D – 22.marec 2019 v Humennom

V prílohe aj zoznam trénerov, ktorým končia licencie v roku 2019 alebo skončili licencie už skôr. Ondrej Haky predseda TMK VsSTZ

Čítaj ďalej

Svetový deň stolného tenisu 2019

Žiadosť treba zaslať elektronicky na sstz3@sstz.sk, ALE AJ PÍSOMNE na adresu zväzu Černockého 7729/6, 831 53 Bratislava 3. Do predmetu elektronickej žiadosti ako aj na obálku uvedie: "Žiadosť - svetový deň stolného tenisu 2019". Uzávierka

Čítaj ďalej

Oznam pre trénerov VS regiónu

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska – termíny usporiadatelia

Usporiadatelia a termíny MVS Jednotlivci Dorast - 1.5.2019 - SŠK Poproč Staršie žiactvo - 28.4.2019 - ŠK Orion Belá nad Cirochou Mladšie žiactvo - 18.5.2019 - MŠK VSTK Vranov Najmladšie žiactvo - 11.5.2019 ŠKST Humenné Družstvá: Dorast - 23.3.2019 chlapci aj dievčatá

Čítaj ďalej

4.VSPM dorastenci, 3.3.2019, SŠK Poproč – výsledky

Turnaj dorasteniek sa neuskutočnil, pretože sa prihlásili iba 3 hráčky Erik Hajduk

Čítaj ďalej

4.VSPM najmladšie žiactvo, 3.3.2019, ŠKST Humenné – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

4.VSPM staršie žiactvo, 2.3.2019, ŠKST Humenné – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Úradná správa č.2 mládež

Prihlášky na usporiadanie MVS mládeže do 28.2.2019  V prílohe Úradná správa o zmenách v kalendári VSPM - zmena usporiadateľov VSPM najmladšie žiactvo a staršie žiactvoAktualizovaný kalendár podujatíPrihláška na MVS mládeže tlačivo JUDr. Daniel Fink predseda KM

Čítaj ďalej

3.VSPM najmladšie žiactvo, 2.2.2019 SŠK Poproč – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

3.SPM dorastenky, 2.2.2019 SŠK Centrál Svidník – konečné výsledky

Stanislav Dubec, hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ od 1.4.2018 do 30.9.2018 a od 1.1.2019 do 15.1.2019

Stanislav Dubec, predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie VsSTZ

Čítaj ďalej

3.VSPM mladšie žiactvo, 20.1.2019 ŠKST Humenné – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Východného Slovenska dospelých 20.1.2019 Giraltovce – kompletné výsledky

Majstrami Východného Slovenska sa stali Daniel Oráč a Ivana Hudáková (obaja MŠK VSTK Vranov nad Topľou) Ďakujeme organizátorom za vynikajúce podmienky a výbornú organizáciu a výborný bufet. Fotogaléria Otvorenie MVS Účastníci MVS Účastníčky MVS Dvojhra muži Dvojhra ženy Štvorhra muži Štvorhra ženy Zmiešaná štvorhra Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Zoznam trénerov VsSTZ

V prílohe je Zoznam platných aj už neplatných trénerských licencií, trénerov pôsobiacich vo Východoslovenskom regióne. V prípade, že niektorá z informácií sa nezhoduje so skutočnosťou, prosím oznámte to predsedovi Trénersko-metodickej komisie VsSTZ mailom na adrese hakyo@centrum.sk Zároveň Vám

Čítaj ďalej

3.VSPM dorast, TJ STO Slovenská Ves, 13.1.2019 – výsledky

Erik Hajduk, ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Stolnotenisový turnaj o Pohár starostky obce Gemerská Poloma, 5.1.2019 – výsledky

Erik Hajduk

Čítaj ďalej

3.VSPM staršie žiactvo, 5.1.2019, ŠKST Humenné – výsledky

Priebežné poradie jednotlivcov a družstiev po 3. VSPM Erik Hajduk, ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Krajské rebríčky mládeže k 1.1.2019

Čítaj ďalej

2.VSPM dorast, 22.12.2018, MŠK VSTK Vranov – výsledky

Čítaj ďalej

2.VSPM najmladšie žiactvo, MŠK VSTK Vranov, 24.11.2018 výsledky

2.VSPM najmladší žiaci, MŠK VSTK Vranov, 24.11.2018 2.VSPM najmladšie žiačky, MŠK VSTK Vranov, 24.11.2018 Priebežné poradie po 2.VSPM najmladší žíaci družstvá Priebežné poradie po 2.VSPM najmladšie žíačky družstvá Priebežné poradie po 2.VSPM najmladší žíaci jednotlivci Priebežné poradie po 2.VSPM najmladšie

Čítaj ďalej

Školenie a seminár rozhodcov – 23.-24.11.2018

V prílohe je oznam o školení rozhodcov SSTZ všetkých stupňov v SR Termín piatok 23.11.2018 a sobota 24.11.2018 Miesto Základná škola v Prešove, ul. Sibírska 42 Miestnosť  na prednášky: Školská jedáleň Školenie rozhodcov Vzor prihlášky Sumár prihlášok na seminár a

Čítaj ďalej

2.VSPM mladšie žiactvo, ŠKST Spišské Vlachy, 3.11.2018 – výsledky

2.VSPM mladší žiaci, ŠKST Spišské Vlachy, 3.11.2018 2.VSPM mladšie žiačky, ŠKST Spišské Vlachy, 3.11.2018 Priebežné poradie po 2.VSPM mladší žíaci družstvá Priebežné poradie VSPM mladšie žíačky družstvá Priebežné poradie VSPM mladší žíaci jednotlivci Priebežné poradie VSPM mladšie žíačky jednotlivci Dodatočne budú

Čítaj ďalej

2.VSPM, staršie žiactvo, SŠK Poproč, 28.10.2018 výsledky

2.VSPM starší žiaci, SŠK Poproč. 28.10.2018 2.VSPM staršie žiačky, SŠK Poproč. 28.10.2018   Poradie jednotlivcov a družstiev po 2.VSPM Priebežné poradie VSPM starší žiaci jednotlivci Priebežné poradie VSPM staršie žiačky jednotlivci Priebežné poradie VSPM starší žíaci družstvá Priebežné poradie VSPM staršie žíačky

Čítaj ďalej

Finančná podpora pre mládež do 23 rokov – DOPLNENIE VÝZVY

Doplnenie výzvy Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2018 - POZOR DOPLNENIE VÝZVY Všetky dokumenty Tabuľka príspevok do 23 rokov Usmernenie_k_žiadosti_2018 Výzva_na_predkladanie_žiadosti_o poskytnutie_príspevku_mládež_do_23_rokov_2018 vzor_čestné vyhlásenie štatutátneho orgánu vzor_čestné vyhlásenie štatutátneho orgánu Žiadosť_o_poskytnutie_príspevku_ SSTZ_mládež_2018 Žiadosť_o_poskytnutie_príspevku_ SSTZ_mládež_2018 SSTZ

Čítaj ďalej

1.VSPM najmladšie žiactvo, ŠKST Humenné, 6.10.2018 – výsledky

1.VSPM najmladší žiaci, ŠKST Humenné, 6.10.2018 1.VSPM najmladšie žiašky, ŠKST Humenné, 6.10.2018 Priebežné poradie VSPM najmladší žiaci družstvá Priebežné poradie VSPM najmladšie žiačky družstvá Erik Hajduk    

Čítaj ďalej

Poďakovanie

Dobrý večer,

Čítaj ďalej

1.VSPM dorast – STO Valaliky, 23.9.2018- výsledky

Propozície 1.VSPM dorast Valaliky, 23.9.2018 1.VSPM dorastenci, 23.9.2018, STO Valaliky 1.VSPM,dorastenky 23.9.2018, STO Valaliky Priebežné poradie VSPM dorastenci družstvá Priebežné poradie VSPM dorastenky družstvá Erik Hajduk  

Čítaj ďalej

Metodicko – vzdelávacia komisia SSTZ otvorí v septembri 2018 školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa v prípade dostatočného počtu záujemcov

výzva 1kv 200818 Metodicko - vzdelávacia komisia SSTZ otvorí v septembri 2018 školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa v prípade dostatočného počtu záujemcov Termín prihlášok je predĺžený na pondelok 17.9.2018 Ide o všeobecnú časť školenia, praktickú časť sa uchádzač môže

Čítaj ďalej

1.VSPM mladšie žiactvo, STO Valaliky, 9.9.2018 – výsledky

1.VSPM mladší žiaci, STO Valaliky, 9-9-2018 1.VSPM mladšie žiačky, STO Valaliky, 9-9-2018 Priebežné poradie VSPM mladší žíaci družstvá Priebežné poradie VSPM mladšie žiačky družstvá Erik Hajduk

Čítaj ďalej

SP mužov – 64. ročník Pohára Duklianskych hrdinov, Prešov, 8.9.2018- výsledky

SP 64. ročník o Pohár Duklianskych hrdinov - výsledková listina  II. stupeň KO  I. stupeň skupina A,B,C  I. stupeň skupina D,E,F,G I. stupeň skupina H,I Erik Hajduk

Čítaj ďalej

1.VSPM staršie žiactvo TJ STO Slovenská Ves, 2.9.2018 – výsledky

1.VSPM starší žiaci, Slovenská Ves, 2.9.2018 1.VSPM staršie žiačky, Slovenská Ves, 2.9.2018 Priebežné poradie VSPM starší žiaci družstvá Priebežné poradie VSPM staršie žíačky družstvá Erik Hajduk

Čítaj ďalej

1.VSPM staršie žiactvo – TJ STO Slovenská Ves, 2.9.2018 – propozície

Propozície 1.VSPM staršie žiactvo, Slovenská Ves, 2.9.2018 v prílohe   Erik Hajduk ŠTK mládeže VsSTZ

Čítaj ďalej

Kalendár podujatí mládeže 2018/2019 – SPM, VSPM, MSR, MVS

Kalendár podujatí mládeže 2018-2019 Kalendár podujatí mládeže SPM, VSPM 2018-2019 V prílohe JUDr. Daniel FINK predseda KM VsSTZ Erik HAJDUK člen KM VsSTZ a ŠTK mládeže VsSTZ   POZNÁMKA: Propozície 1.VSPM staršie žiactvo budú zverejnené zajtra do 9:00 Od budúceho týždňa budú všetky

Čítaj ďalej

Zoznam hráčov mládeže, ktorým skončila platnosť RP k 30.6.2018.

Zoznam hráčov, ktorí boli v rebríčkoch mládeže k 1.7.2018 a ktorým skončila k 30.6.2018 platnosť registračných preukazov TU Upozornenie Upozorňujeme kluby, hráčov a rodičov, že hráči a hráčky uvedení na tomto zozname nebudú mať právo štartu ani

Čítaj ďalej

List podpora mládeže

List_podpora_mladeze List_podpora_mladeze Tak ako to bolo v uplynulej sezóne, pred začiatkom novej sezóny SSTZ zverejnila list Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2018 - úvodné informácia pre športové kluby (v  prílohe)   Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Formulár pre právnické osoby v športe SSTZ

Formulár_pre_právnické_osoby_v_športe SSTZ Formulár_pre_právnické_osoby_v_športe SSTZ Sekretariátom  SSTZ sme boli požiadaní o zverejnenie nasledujúceho formuláru na webových sídlach krajov (v prílohách verzie docx, pdf´). Tieto formuláre budú zaslané ďalej na oblasti Takisto Vás chcem poprosiť aby ste tieto formuláre smerovali aj

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska družstiev, najmladší žiaci, STO Valaliky, 10.6.2018

Tabuľka najmladší žiaci Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – zabezpečenie vedenia účtovníckych prác

Výzva účtovníctvo V prílohe V zmysle Uznesenia č.20/2018 zo zasadnutia VV VsSTZ zo dňa 22.5.2018, predkladám výzvu na zabezpečenie vedenia účtovníctva VsSTZ externou formou. Vincent Pavúk predseda VsSTZ

Čítaj ďalej

Majstrovstvá východného Slovenska mladšie žiactvo, STO Valaliky, 19.5.2018 – výsledky

Dvojhra chlapci Dvojhra dievčatá Štvorhra chlapci Štvorhra dievčatá Zmiešaná štvorhra   Fotogaléria         Erik Hajduk zástupca hlavného rozhodcu

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Východného Slovenska najmladšie žiactvo, ŠKST Humenné, 13.5.2018 – výsledky

Dvojhra chlapci Dvojhra dievčatá Štvorhra chlapci Štvorhra dievčatá Zmiešaná štvorhra Fotogaléria        Erik Hajduk hlavný rozhodca

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Východného Slovenska družstiev, mladšie žiačky, STO Valaliky, 29.4.2018 – výsledky

Právo štartu na M SR družstiev mladších žiačok si vybojovali STO Valaliky a MŠK VSTK Vranov nad Topľou Konečná tabuľka Tabuľka mladšie žiačky Zápisy   Erik Hajduk

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Východného Slovenska družstiev, mladší žiaci, ŠK Orion Belá nad Cirochou, 29.4.2018 – výsledky

Právo štartu na M SR družstiev mladších žiakov si vybojovali STK Lokomotíva Košice a ŠK Orion Belá nad Cirochou Konečná tabuľka Tabuľka mladší žiaci Zápisy     

Čítaj ďalej

Konferencia VsSTZ

Zvolanie konferencie 22.5.2018 Návrh_rokovacieho_a_volebného_poriadku_konferencie_VsSTZ 2018 VV VsSTZ schválil dátum Konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu na utorok 22.5.2018 o 14:30 v hoteli LINEAS v Prešove. Oznamujeme klubom v pôsobnosti Východoslovenského stolnotenisového zväzu a zástupcom okresných, resp. oblastných stolnotenisových zväzov, aby nominovali

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Východného Slovenska dorastu, MŠK VSTK Vranov, 28.4.2018 – výsledky

Dvojhra chlapcov Dvojhra dievčat Štvorhra chlapcov Štvorhra dievčatá MIX Erik Hajduk hlavný rozhodca  

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Východného Slovenska družstiev dorastencov, Vranov nad Topľou, 24.4.2018 – výsledky

Zápisy STK Zbereko Košice - ŠK Orion Belá nad Cieochou MŠK VSTK Vranov B - STK Zbereko Košice ŠK Orion Belá nad Cirochou - MŠK VSTK Vranov B Tabuľka dorastenci Právo štartu v kvalifikácii o postup do Extraligy dorastencov má

Čítaj ďalej

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme stolnotenisovej verejnosti, že nás vo veku 45 rokov opustil Martin Buranovský z Prešova. Bol hráčom Štart VD Prešov, ŠKP Prešov a naposledy STO Ľubotice. Bol spoluorganizátorom turnaja o Pohár Duklianskych hrdinov v Prešove 2,5 sezóny

Čítaj ďalej

TOP 12 a MO mládeže okres Trebišov

TOP 12 okres Trebišov Trebišovskí majstri V stolnotenisovej herni v Hrani cez víkend OSTZ Trebišov v súčinnosti s Obecným stolnotenisovým klubom Hraň zorganizovali tradičný po sezónny stolnotenisový turnaj pod názvom „TOP 12.“ Turnaja sa zúčastnili najlepší hráči z

Čítaj ďalej

16. ročník turnaja o Pohár primátora mesta Stará Ľubovňa sobota 19.5.2018

Propozície_pohár_primátora-2018 V prílohe propozície Ondrej Haky

Čítaj ďalej