Homepage

Úradná správa ŠTK VsSTZ č. 1/2014-2015, Rozpis súťaží na sezónu 2014-2015, Prihláška do súťaží dospelých – 2014-2015.

📁 Športovo-technická komisia 🕔01.jún 2014

V prílohách sú uverejnené materiály ŠTK VsSTZ pre organizačných pracovníkov jednotlivých oddielov. Rozpis súťaže sa môže zmeniť po pripomienkach na aktíve, ktorý by sa mal konať 7. augusta 2014. Krajské rebríčky budú vydané po zverejnení slovenského. Prihlášku poprosím zaslať poštou najneskôr do 25.6.2014 s tým, že budú vyplnené všetky údaje!

Ján Pitoňák

predseda ŠTK VsSTZ Košice

VsSTZ_01_14-15

Rozpis_14-15

Prihláška_14-15