Súťaže mládeže Východného Slovenska 2013/2014

DORAST

Dorastenky Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM Priebežné hodnotenie jednotlivýň po 2.VSPM
Dorastenci Súpisky  Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM Priebežné hodnotenie jednotlivcov po 2.VSPM

MLADŠIE ŽIACTVO

Mladší žiaci Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM Priebežné hodnotenie jednotlivcov po 2.VSPM
Mladšie žiačky Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM Priebežné hodnotenie jednotlivýň po 2.VSPM

NAJMLADŠIE ŽIACTVO

Najmladší žiaci Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM  Priebežné hodnotenie jednotlivcov po 2.VSPM
Najmladšie žiačky Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM Priebežné hodnotenie jednotlivýň po 2.VSPM

STARŠIE ŽIACTVO – VSPM A

Starší žiaci Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 1.VSPM  Priebežné hodnotenie jednotlivcov po 1.VSPM
Staršie žiačky Súpisky  Priebežné hodnotenie družstiev po 1.VSPM Priebežné hodnotenie jednotlivkýň po 1.VSPM
Starší žiaci: skupina Spišsko-Gemerská Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 3.VSPM  Priebežné hodnotenie jednotlivcov po 3.VSPM

STARŠIE ŽIACTVO – VSPM B

Starší žiaci: skupina Šarišsko-Duklianska  Súpisky Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM Priebežné hodnotenie jednotlivcov po 2.VSPM
Starší žiaci: skupina Zemplínsko-Vihorlatská Súpisky     Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM CHLAPCI 
Priebežné hodnotenie družstiev po 2.VSPM DIEVČATÁ   Priebežné hodnotenie jednotlivýň po 2.VSPM