Súpisky a hodnotenia – Mládež

 

Dorastenky Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 2.VSPM Priebežné poradie jednotlivkýň po 2.VSPM
Dorastenci Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 2.VSPM Priebežné poradie jednotlivcov po 2.VSPM

MLADŠIE ŽIACTVO

Mladší žiaci Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 3.VSPM  Priebežné poradie jednotlivcov po 3.VSPM
Mladšie žiačky Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 3.VSPM  Priebežné poradie jednotlivkýň po 3.VSPM

NAJMLADŠIE ŽIACTVO

Najmladší žiaci Súpisky Priebežné poradie družstiev po 2.VSPM  Priebežné poradie jednotlivcov po 2.VSPM
Najmladšie žiačky Súpisky Priebežné poradie družstiev po 2.VSPM  Priebežné poradie jednotlivkýň po 2.VSPM

STARŠIE ŽIACTVO – VSPM A

Starší žiaci Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 2. VSPM  Priebežné poradie jednotlivcov po 2.VSPM
Staršie žiačky Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 2. VSPM  Priebežné poradie jednotlivkýň po 2.VSPM

STARŠIE ŽIACTVO – VSPM B

Starší žiaci: skupina Spišsko-Gemerská Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 3.VSPM B SG  Poradie jednotlivcov, po 3.VSPM B SG
Starší žiaci: skupina Šarišsko-Duklianska Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 2.VSPM B ŠD  Poradie jednotlivcov, po 2.VSPM B ŠD
Starší žiaci: skupina Zemplínsko-Vihorlatská Súpisky  Priebežné poradie družstiev po 2.VSPM B ZV CH  Poradie jednotlivcov, po 2.VSPM B ZV
Priebežné poradie družstiev po 2.VSPM B ZV D  Poradie jednotlivkýň, po 2.VSPM B ZV