ŠKST Humenné, 12.6.2016 Najmladšie žiactvo

Dvojhra dievčat Dvojhra chlapci Spoločná fotka medailistov Štvorhra dievčatá Štvorhra chlapci Zmiešaná štvorhra