Rozhodcovia, tréneri | Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Rozhodcovia, tréneri

Držitelia rozhodcovských licencií A,B a C – Aktualizácia sa pripravuje .

Držitelia trénerskej licencie A-D (aktualizované ku 8. marcu 2013)