VsSTZ – Marta Bruderová

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Posts From Marta Bruderová

PONUKA na leto

Ponuka je pre všetky kategórie a výkonnostné stupne. Kemp Hodon�n 2015

Čítaj ďalej

Pozvánka na predsilvestrovský turnaj

STO ŠŠK Centrál SŠ  S v i d n í k   pozýva na stolnotenisový turnaj O POHÁR PRIMÁTORA mesta SVIDNÍK, ktorý sa uskutoční dňa27.decembra 2014. Všetky podrobnosti v propozíciách.... .....Propozície-na-predsilvestrovský-turnaj-2014 (1)

Čítaj ďalej

Školenie trénerov-výzva

školenie t r é n e r o v 1. kvalifikačného stupňa

Čítaj ďalej

Prestupy a hosťovania k 30 10 14

VsSTZ Matrika (3)

Čítaj ďalej

Schválené prestupy a hosťovania VsSTZ

VsSTZ matrika (1)

Čítaj ďalej

Upravené základné poplatky

Výkonný výbor VsSTZ na svojom júnovom zasadnutí upravil a schválil v ekonomickej smernici tieto poplatky: VKLADY do SÚŤAŽÍ  : 2.liga    -     80 € 3.liga    -     60 €  4.liga    -    

Čítaj ďalej

P O Z V Á N K A VVT

STK Stará Ľubovňa Vás pozýva na 5. turnaj Východoslovenského Veterán Tour, 26.7.2014.  Bude sa hrať v športovej hale v Starej Ľubovni ul. Tehelná 1, na 12 stoloch. Hráči sa musia prihlásiť do 25.7.2014 do 23.00

Čítaj ďalej

Závery mimoriadnej konferencie VsSTZ

Vážení športoví priatelia, formou uznesenia z mimoriadnej  konferencie konanej dňa 19.júna 2014 Vás chceme informovať o podstatných zmenách, ktoré konferencia schválila. UZNESENIE mimoriadnej konferencie VsSTZ

Čítaj ďalej

Prerozdelenie finančných prostriedkov pre mládež – ZMENA

VV VsSTZ na zasadnutí dňa 26.júna 2014   u p r a v i l   pravidlá pre čerpanie finančných prostriedkov pre mládež za súťažný ročník 2013/14 takto : Faktúru za prípravu mládeže, účasť na súťažiach a podobne

Čítaj ďalej

Výsledky Turnaja MDD v Šarišských Michaľanoch

  Výsledky zadal p.Miroslav Gábor, hlavný rozhodca Turnaj MDD 2014 Sari-ské Micha-any mlad-í -iaci-výsledky Turnaj MDD 2014 Sari-ské Micha-any mlad-ie -ia-ky-výsledky

Čítaj ďalej

Pozvánka na workshop

Národné športové centrum v rámci Operačného programu  VZDELANIE ponúka možnosť na ďalšie vzdelanie v oblasti telesnej výchovy pre budúcnosť športu. Termín prihlášky do 5.6.2014 NSC_pozvanka_mail

Čítaj ďalej

Pozvánka do Poľska

V prílohe je pozvánka na 16.roč rodinného turnaja PRO-FAMILIA zaproszenie W JĘZYKU SŁOWACKIM Stránka      www.pro-familia.net  

Čítaj ďalej

Sledovanie MS mužov a žien v Japonsku

Dobrý deň, ponúkame návod na možnosť vidieť našu reprezentáciu na majstrovstvách sveta v Japonsku. Citujem z e-mailu: Vážení priatelia, Prvýkrát v histórii,  sú 3 tabuľky kde  je možné sledovať naživo na ITTF kanáli YouTube (YouTube.com / ITTFChannel) z

Čítaj ďalej

Nominácie mládeže na M-SR

Vážení vedúci klubov, na základe vydaných  rebríčkov SR k 1.5.2014 zverejňujeme nominácie všetkých kategórií mládeže s právom štartu na M-SR jednotlivcov.  V prípade akejkoľvek otázky s cestovaním, stravou a prípadne ubytovaním zo soboty na nedeľu kontaktujte vedúcich

Čítaj ďalej

Seminár trénerov

Metodicko-vzdelávacia komisia  SSTZ pripravuje na piatok 25.apríla 2014 o 16 hod. v Košiciach seminár trénerov na predĺženie všetkých typov licencií. Podrobnosti v pozvánke. Súčasne je v prílohe zoznam platných - neplatných licencií a licencií s končiacou

Čítaj ďalej

Rozpočet VsSTZ

Zverejňujeme rozpočet VsSTZ pre súťažný ročník 2013 - 2014 rozpočet-vsstz-2013-2014

Čítaj ďalej

Olympijské aktuality 5 2014

Najnovšie čítanie na veľkonočné voľné dni OLYMPIJSKÉ AKTUALITY 05 2014

Čítaj ďalej

INFO z VV VsSTZ

Stručné informácie z výkonného výboru od aktívu klubov  Materiály schválené  VV -  Podpora VV VsSTZ klubom pri  ziskaní 2%  dane z príjmu“         pripravil JUDr.Fink. Záujem prejavili 2 kluby.Súčasťou bolo preveriť právny status klubov z pohľadu ich možného  financovania za

Čítaj ďalej

MISIA za PROJEKTOM

Vážení čitatelia našich stránok, VV VsSTZ rozhodol o zapojení sa do projektu pod názvom Cezhraničná spolupráca, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR.  V článku sa dočítate ako pokračuje jeho príprava. MISIA ZA PROJEKTOM 1

Čítaj ďalej

Informačný systém v športe pre kluby

Obraciame sa na vedúcich klubov, ktoré majú právnu subjektivitu, aby oznámili na sekretariát SSTZ    IČO klubu, bez ktorého nemôžu byť zaradené na stránku  Národného športového centra SR. Táto organizácia  spravuje informačný systém v športe

Čítaj ďalej

Ponuka na leto z Hodonína

V prílohe nájdete pozvánku na stolnotenisový kemp z Hodonína. Kemp Hodonin 2014

Čítaj ďalej

Medzinárodná licencia rozhodcu – informácie

Komisia rozhodcov SSTZ informuje o možnosti získať medzinárodnú licenciu rozhodcu. Úplné informácie v prílohe. medzinR info

Čítaj ďalej

Povinná úhrada klubov -výzva

Podľa v súčasnosti  platného Rozpisu majstrovských súťaží družstiev VS, roč.2013/2014, oddiely , ktoré neprihlásili mládežnícke družstvo do súťaží riadených VV VsSTZ, sú  p o v i n n é      uhradiť poplatok na účet VsSTZ  číslo 0082138053/0900 vo výške :  

Čítaj ďalej

Výzva pre prispievateľov z OSTZ

     Žiadame prispievateľov  z  okresných a oblastných zväzov, aby nezadávali informácie na starú stránku  vsstz.sk, pretože od 1.2.2014 bude presunutá do archívu. Prispievatelia, ktorí ste ešte nedostali prístup na novú stránku, zašlite meno a heslo Ing.Erichovi

Čítaj ďalej